google

  księgowość, księgowy, biuro księgowe

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Możliwości inwestycyjne dla MSP

  Kończąc rok podatkowy i bilansowy przedsiębiorcy obliczają wysokość wypracowanego przez firmę zysku. Większość z nich stoi przed trudną decyzją wyboru optymalnego sposobu wykorzystania w przyszłych latach wypracowanego kapitału. Ekspert firmy Expander podkreśla, że  możliwości inwestowania środków uzależnione są od wielu czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa, w tym od jego obecnej pozycji na rynku oraz planowanych na najbliższe lata inwestycji.

  Do najbardziej popularnych form wykorzystania nadwyżek można zaliczyć finansowanie bieżącego rozwoju przedsiębiorstwa, wcześniejszą spłatę posiadanych zobowiązań, wypłatę dywidendy oraz inwestycje. Obecnie instytucje finansowe są w stanie zaproponować przedsiębiorcy, który planuje zdeponować posiadane środki m.in. konta oszczędnościowe, lokaty, obligacje oraz otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne. Warto jednak wybrać taki produkt finansowy, który będzie najlepiej dopasowany do oczekiwań przedsiębiorcy i zapewni płynność i stabilność finansową firmy.

  Rachunki oszczędnościowe

  Oprocentowane konta oszczędnościowe dostępne są praktycznie w każdym banku. Są one korzystne zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy chcą mieć stały dostęp do funduszy. W przypadku takich rachunków odsetki wypłacane są za okres, w którym pieniądze były zdeponowane. Horyzont inwestycji nie jest dokładnie sprecyzowany. W przypadku potrzeby skorzystania z kapitału, przedsiębiorca może więc swobodnie po niego sięgnąć bez ponoszenia dodatkowych opłat.

  Lokaty bankowe

  Depozyty terminowe są nadal jedną z najbardziej popularnych form lokowania wolnych środków, także wśród firm. W zależności od preferencji firmy można skorzystać z lokat krótko-, bądź długoterminowych. W przeciwieństwie do rachunków oszczędnościowych horyzont inwestycji musi być w nich dokładnie określony. Przedsiębiorca w momencie wypłaty środków przed terminem zapadalności musi liczyć się utratą części, bądź całości odsetek.

  Na uwagę zasługują również lokaty nocne, tzw. overnight.  Środki na ten depozyt trafiają z konta firmy na noc, gdzie wypracowują odsetki. Rano przedsiębiorca ma pełen dostęp do ulokowanego kapitału. Firmy posiadające duży kapitał mogą również skorzystać z lokat z indywidualnie negocjowanymi warunkami.

  Obligacje

  Kolejną formą lokowania nadwyżek dla przedsiębiorców jest zakup obligacji skarbu państwa, bądź korporacyjnych. W przypadku tego rozwiązania horyzont czasowy oraz oprocentowanie jest dokładnie określone. Przy części obligacji istnieje możliwość ich odsprzedania na rynku wtórnym. Cena będzie zależeć głównie od zachowania stóp procentowych, czasu pozostałego do wykupu oraz popytu na dany produkt. Warto pamiętać, że obligacje skarbu państwa są zdecydowanie bardziej płynne niż przedsiębiorstw. W przypadku tych drugich przedsiębiorca musi liczyć się z ryzykiem niewypłacalności emitenta, a co za tym idzie utratą części bądź całości zainwestowanych środków. Rekompensatą tego ryzyka jest często bardzo atrakcyjne oprocentowanie, które znacząco przewyższa zysk z rachunków oszczędnościowych i lokat.

  Fundusze inwestycyjne

  Korzystną formą lokowania wolnych środków przez firmę może być również zakup funduszy inwestycyjnych. Wiąże się to jednak z ryzykiem poniesienia straty w przypadku spadku wartości jednostki. Dotyczy to w szczególności funduszy o dużym zaangażowaniu w akcje. Przy tej formie lokowania kapitału najczęstszym wyborem przedsiębiorców są fundusze rynku pieniężnego, bądź obligacyjne. Ich przewagą jest przede wszystkim wysoki poziom bezpieczeństwa, jaki za sobą niosą. Są one w stanie zapełnić wyższy zysk niż konta oszczędnościowe przy porównywalnej płynności i dostępie do środków. Zbycie jednostek uczestnictwa trwa średnio 2-3 dni. Większość z nich to fundusze otwarte pozwalające lokować środki już na kilka dni. Trzeba jednak pamiętać, że wycena jednostek funduszy obligacyjnych również podlega wahaniom.

  Wybór formy lokowania nadwyżek finansowych przedsiębiorstwa uzależniony przede wszystkim od typu działalności oraz horyzontu inwestycji, na jaki może sobie pozwolić firma. Często przedsiębiorcy rezygnują z wyżej oprocentowanych produktów na rzecz dostępności do kapitału. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada szerokiej wiedzy na temat rynków finansowych powinien kierować się w stronę produktów bezpiecznych, gwarantujących zysk. Inwestycje na rynkach finansowych, niosących ryzyko utraty kapitału powinny być dokonywane w konsultacji z profesjonalnymi podmiotami.

  Źródło:
  Autor: Paweł Kołtun - Dyrektor rozwoju sieci finansowania przedsiębiorstw
  Expander Advisors
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.