google

  księgowość, księgowy, biuro księgowe

  Kursy walut 17.01.2019
  1 USD
  3.7615
  -0.0004
  1 EUR
  4.2875
  -0.0054
  1 CHF
  3.7921
  -0.0145
  1 GBP
  4.8468
  0.0029
  1 RUB
  0.0565
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • I Kongres Gospodarki Senioralnej

  W dniu 29 października 2014 r. odbył się pierwszy w Polsce Kongres Gospodarki Senioralnej. Gospodarzami Kongresu byli Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. Kongres był objęty patronatami honorowymi Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Związek Miast Polskich i Wojewoda Opolski także objęli patronatami pierwszy Kongres Gospodarki Senioralnej.

  W Kongresie wzięło udział blisko 200 osób – gości i panelistów – z całej Polski i zagranicy, m.in. przedstawiciele urzędów centralnych i administracji samorządowej, partnerów społecznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych, w tym środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przedstawiciele biznesu, instytucji kształcących specjalistów i domów opieki.

  Podczas Kongresu uczestnicy dogłębnie omówili innowacyjne modele finansowe i rozwiązania dla biznesu związanego z usługami dla osób starszych. Gospodarka senioralna, która jest nową gałęzią biznesu, pełni nieocenioną i coraz bardziej znaczącą rolę na rynku pracy. Dyskusje podczas których uczestnicy wymieniali doświadczenia pokazały mianowicie, że usługi dla seniorów otwierają nowe możliwości zatrudnienia w małych i średnich ośrodkach dziś skazanych na depopulację i bezrobocie wśród osób młodych i pokolenia 50+. Podczas debat mówcy wielokrotnie zwracali uwagę na kwestie emigracji, imigracji i reemigracji. Migracje ludności wywierają mianowicie znaczący wpływ na możliwości osobistej i zinstytucjonalizowanej opieki nad osobami starszymi, jak i na rynek pracy, w szczególności w branży usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla seniorów. Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, przypomniała o ostrzeżeniu demografów: „ Już za 20 lat w Polsce liczba osób po 75. roku życia zwiększy się o 125 proc. I przekroczy 4 mln. Co czwarty Polak będzie wtedy powyżej 65 roku życia, natomiast liczba osób w średnim wieku skurczy się o jedną trzecią. To wymaga przygotowania spójnego systemu usług dla osób w podeszłym wieku oraz nowych form finansowania. Brak należytego przygotowania do nadchodzących zmian może pociągnąć za sobą destabilizację finansów publicznych a seniorów narazić na ubóstwo.”

  Podczas swojej prelekcji dr hab. Robert Gwiazdowski, przewodniczący Rady KIGS, prezydent Centrum im. Adama Smitha zauważył, że „Opodatkowanie emerytur jest bez sensu. To blokuje nam świadczenie usług dla seniorów zza naszej zachodniej granicy. Taki niemiecki staruszek, który byłby  w Polsce w placówce senioralnej po 180 dniach musiałby płacić podatek od swojej emerytury. Taki system uniemożliwia świadczenie usług medyczno-opiekuńczych dla zagranicznych seniorów.”

  Poseł Michał Szczerba, poinformował, że Komisja Polityki Senioralnej została powołana w formie stałej komisji sejmowej w dniu 9 maja 2014 r. Od początku jest przewodniczącym tej Komisji. Zaznaczył, że powołanie komisji dedykowanej polityce senioralnej stanowi innowacyjne podejście do polityki senioralnej na skalę całej Europy. „Polityka senioralna w Polsce jest teraz także budowana na poziomie parlamentarnym.” Wspomniał o wyzwaniu polegającym na zapewnieniu przedstawicielstwa osób starszych i o projekcie powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W nawiązaniu do wyzwań związanych ze starzeniem się ludności przywołał słowa ks. Adama Bonieckiego z początku 2013 r.: „Nie ma co się pocieszać, że to jeszcze nie zaraz. Do starości bowiem musimy się przygotować póki jeszcze jesteśmy względnie młodzi”. W tym kontekście zadeklarował pełną współpracę z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej.

  Pierwszy Kongres Gospodarki Senioralnej zamknęła debata związana z krajową aktualnością polityczną: pytanie brzmiało, czy seniorzy stanowią niepowtarzalną szansę dla samorządów? W debacie o wysokim poziomie merytorycznym mówcy podali przykłady dobrych praktyk z rożnych miast odnośnie do działań zachęcających do inwestowania w branżę senioralną na poziomie lokalnym, przedstawili rolę samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej i zarysowali model świadczenia szeroko pojętych usług senioralnych dla różnorodnej docelowej grupy seniorów, opiekunów i przyszłych seniorów.

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.