google

  księgowość, księgowy, biuro księgowe

  Kursy walut 18.10.2018
  1 USD
  3.7302
  0.0179
  1 EUR
  4.2966
  0.003
  1 CHF
  3.7543
  0.0087
  1 GBP
  4.8906
  0.0112
  1 RUB
  0.0569
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Produkty ubezpieczeniowo-oszczędnościowe w Polsce – analiza na tle wprowadzonych zmian w OFE

  W najbliższych latach, segment produktów oferowanych w III filarze będzie podlegał bardzo dynamicznemu, dwucyfrowemu wzrostowi. Dodatkowym wyzwaniem przed jakim stoją obecnie ubezpieczyciele, to profesjonalizacja doradztwa, które ma się przyczynić do większego zaufania społecznego do samej branży.

  Z informacji przekazanych przez ZUS w Polsce 2 mln 564 tys. 72 obywateli zdecydowało się na to, aby część ich składki emerytalnej nadal trafiała do otwartych funduszy emerytalnych. Pozostała część osób podjęła decyzję, że będzie odkładać środki na kontach w ZUS-ie. Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie jest oczywiście ostateczna.
  Jak ta sytuacja wpłynie na przyszłość polskich świadczeń emerytalnych i jakie znaczenie w tej perspektywie będą odgrywały towarzystwa ubezpieczeniowe?

  Komentarz ekspercki Rafała Piotrowskiego - Dyrektora Działu Rozwoju i Marketingu Produktów w MetLife.

  Wszyscy obecnie mamy świadomość tego, że system emerytalny w Polsce został w znacznym stopniu zmieniony. Dodatkowo istnieje obawa, że na skutek rosnącego deficytu systemu zabezpieczenia społecznego w perspektywie kilku bądź kilkunastu lat nastąpi praktycznie całkowite przeniesienie środków do ZUS. Warto wskazać w tym miejscu na dodatkowy aspekt ostatnich wydarzeń. W tym czasie zarówno wprowadzona w życie reforma oraz towarzysząca temu debata społeczna sprawiła, że wśród Polaków nastąpiła zauważalna zmiana jeśli chodzi o świadomość emerytalną. Mianowicie tego, że z systemu gwarantowanego przez państwo, czyli filaru - ZUS’u oraz II filaru - kapitałowego, dla większości osób oszczędzone wcześniej środki będą niewystarczające do pokrycia wydatków w okresie po zakończeniu aktywności zawodowej.

  Z naszych analiz i prognoz wynika, że zarówno sama świadomość emerytalna społeczeństwa jak również potrzeba uzupełnienia emerytury za pomocą rozwiązań dobrowolnych w ciągu najbliższych lat będzie wzrastać.

  Jaka jest zatem realna na chwilę obecną, ale również w dłuższej perspektywie, alternatywa dla zwiększającej się potrzeby efektywnego oszczędzania, szczególnie w kontekście bardzo prawdopodobnego ryzyka powiększającej się tzw. „dziury emerytalnej” w ZUS’ie? Dodatkowym pytaniem jakie się nasuwa jest kwestia kierunku w jakim będą zmierzać zarówno produkty ubezpieczeń na życie, jak i oszczędnościowe, aby zminimalizować straty poniesione po zmianach w OFE?

  Z całą pewnością odpowiedzią na zwiększającą się świadomość i potrzeby w tym zakresie Polaków jest oczywiście III filar - niezależnie od tego czy będzie to odkładanie środków w programach regulowanych przez Państwo (np. IKE/IKZE czy Pracowniczych Programach Emerytalnych), czy też wszystkich innych produktów takich jak fundusz, lokata bankowa lub ubezpieczenie. Z naszych prognoz wynika, że szczególnie produkty nieregulowane będą się bardzo dynamicznie rozwijać osiągając średni, dwucyfrowy wzrost sprzedaży.

  Oczywiście ta informacja jest bardzo pozytywna dla towarzystw ubezpieczeniowych. Jednocześnie mamy świadomość tego, że produkty oszczędnościowe, czy inwestycyjne nie mają w ostatnich latach najlepszej prasy ze względu na przypadki nieetycznej sprzedaży np. w postaci polis niedopasowanych do potrzeb klientów. Rynek ubezpieczeniowy czeka sporo pracy w tym zakresie. Już teraz widać zachodzące zmiany na rzecz oferowania bardziej dopasowanych i przejrzystych produktów, obniżenia kosztów i zaoferowania wyższej wartości dla klienta, a tych zmian będzie coraz więcej. Ubezpieczyciele wdrażają Kartę Produktu PIU – wystandaryzowany zestaw informacji o polisie, w tym o poziomie opłat i wartości wykupu wg założonych scenariuszy finansowych. Przy tej okazji zmianie podlegają same produkty oparte o fundusze UFK, czyli produkty typu „unit-linked”, które są przedmiotem nowych ilustracji.

  Dodatkowym aspektem, który stanowi obecnie wyzwanie z perspektywy strategii firm ubezpieczeniowych, stanowi misję i jest elementem, w którym ubezpieczyciele będą odgrywać kluczową rolę, jest dostarczanie do wyżej wspomnianych produktów wartości dodanej, w postaci szerszej niż dotychczas ochrony ubezpieczeniowej. Zapewnianie klientom dopasowanej do ich potrzeb, szerokiej ochrony ubezpieczeniowej, to niezwykle istotny element strategii MetLife, zbudowany na ponad 20-letnim doświadczeniu na polskim rynku a także wymianie doświadczeń międzynarodowych w ramach grupy.

  Omówione powyżej planowane zmiany na rynku, to nie tylko kwestia samej oferty produktowej ubezpieczycieli, ale również potrzeba zmian w zakresie sprzedaży oferty ubezpieczeniowo-oszczędnościowej. Dystrybucja ubezpieczeń będzie podlegać procesom profesjonalizacji, co będzie stanowić o przewadze konkurencyjnej poszczególnych graczy rynkowych. To na czym obecnie klientom najbardziej zależy jeśli chodzi o kontakt z produktami ubezpieczeniowymi i wyborze najatrakcyjniejszej oferty, to możliwość zapoznania się z konkretnym rozwiązaniem i przejścia bardziej świadomie przez cały proces poznawczy. A zatem czekają nas pozytywne zmiany – nie tylko produktowe ale również w dotyczące procesu i organizacji sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji.

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.