google

  księgowość, księgowy, biuro księgowe

  Kursy walut 13.09.2019
  1 USD
  3.9120
  -0.0242
  1 EUR
  4.3396
  -0.0004
  1 CHF
  3.9608
  -0.013
  1 GBP
  4.8705
  0.0208
  1 RUB
  0.0609
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Szkolenie: Zmiany w podatkach 2018 / 2019 – CIT/VAT/PIT/Ordynacja podatkowa

  Akademia LTCA logo
   

  Zmiany w podatkach 2018 / 2019 – CIT/VAT/PIT/Ordynacja podatkowa
   

  TERMIN

  26.09.2018

  CEL SZKOLENIA

  Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych zmian w zakresie VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej. Zmiany wprowadzają szereg mechanizmów które nałożą na podatników dodatkowe obowiązki administracyjne a dodatkowo mogą mieć wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia dla podatników pozostanie całkowicie nowa Ordynacja podatkowa.

  Podczas szkolenia, prowadzący przedstawią zmiany podatkowe wskazane w programie szkolenia, jak również wskażą najnowsze podejścia praktyczne i interpretacyjne organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która pozwoli na bezpieczne rozliczenie podatkowe.

  ADRESACI SZKOLENIA

  Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się rozliczeniem podatkowym w firmie, jak również dla kadry menadżerskiej odpowiadającej za finanse spółki


  PROGRAM SZKOLENIA
   

  VAT

  I. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment):

  • Mechanizm podzielonej – zasady działania.
  • Split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
  • Zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności.
  • Korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności (przyspieszony zwrot VAT, brak sankcji VAT, brak solidarnej odpowiedzialności brak podwyższonych odsetek, zachowanie należytej staranności, skonto za zapłatę VAT przed terminem)
  • Rola banków w mechanizmie podzielonej płatności.
  • Zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment (otwieranie rachunków, opłaty, oprocentowanie, zamknięcie rachunku).
  • Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment.
  • Formy płatności  transakcji handlowych a split payment.
  • Kiedy będzie można wpłacić środki na rachunek VAT i kiedy będzie można wypłacić środki zgromadzone na rachunku VAT.
  • Zapłata na rzecz osoby trzeciej a split payment.
  • Błędy w fakturach i płatnościach a mechanizm podzielonej płatności.
  • Płatności zaliczkowe i korekty w trybie split payment.
  • Przepadek środków zgromadzonych na rachunku VAT.
  • Wyjaśnienia MF w zakresie split payment – odpowiedzi na kluczowe pytania praktyczne.

  II. Zasady należytej staranności na gruncie VAT oraz mechanizmy ochronne podatników.

  • Czym jest należyta staranność?
  • Przesłanki przedmiotowe i podmiotowe w zakresie tzw. należytej staranności w podatku VAT a prawo do odliczenia.
  • Metodyka należytej staranności.
  • Konsekwencje niezachowania należytej staranności w podatku VAT.
  • Weryfikacja kontrahentów jako narzędzie ograniczające ryzyka w VAT.
  • Podstawowe sankcje związane z nieprawidłowymi rozliczeniami po stronie spółki oraz kadry zarządzającej i służb finansowych – Ordynacja podatkowa, kodeks karny skarbowy, kodeks karny, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
  • Sposoby ochrony podatników – wprowadzenie systemu compliance.

  III. Pozostałe zagadnienia VAT 2018 /2019

  • STIR – nowe narzędzie do walki z nadużyciami VAT.
  • Czarna lista podatników.
  • Rozszerzenie obowiązków przesyłania JPK
  • Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w VAT.
  • Dostosowanie definicji podmiotów powiązanych do przepisów CIT i PIT.
  • Zmiana przepisów w zakresie wykreślania podatników z rejestru VAT.
  • Sprzedaż udokumentowana paragonami – nowe zasady wystawiania faktur.
  • Zmiany w zakresie kas fiskalnych / Centralne Repozytorium KAS /  kasy fiskalne online.
  • Biała lista podatników obejmująca wykaz rachunków bankowych.
  • Ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego.
  • Nowe zasady opodatkowania bonów.

  CIT

  I. Najważniejsze zmiany w CIT w 2018 r. wraz z omówieniem najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych w tym zakresie.

  • Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
  • Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
  • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
  • Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych
  • Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
  • Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
  • Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności
  • Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
  • Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).
  • Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.
  • Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.
  • Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.
  • Specjalne strefy ekonomiczne w 2018 r.
  • Inne zmiany – np. publikacja danych największych podatników, zmiany w zakresie zwolnień w PIT, jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN, likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

  II. Ceny transferowe – omówienie zmian obowiązujących od 2017 r. (m. in. progi dokumentacyjne, zakres dokumentacji, odpowiedzialność).

  III. Ceny transferowe – omówienie planowanych zmian na 2019 r. w szczególności:

  • Podniesienie progów dokumentacyjnych.
  • Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji i złożenie oświadczenia.
  • Ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne w przypadku dokumentacji grupowej.
  • Ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD.
  • Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń, tzw. safe harbours.
  • Kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej.
  • Warunki stosowania korekty cen transferowych.
  • Nowoczesne raportowanie cen transferowych.
  • Inne zmiany od 2019 r.

  VI. Planowane zmiany w CIT 2019 r. (na etapie projektów i założeń)

  • Zmiana w zakresie limitu zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne (z 5 % do 10%) oraz odsetek (z 30 % do 20%).
  • Ulga na „złe długi” w CIT.
  • Likwidacja szeregu obowiązków informacyjnych wobec US.
  • Podwyższenie kwoty przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
  • Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł.
  • Nowa ulga dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową.
  • 9% stawka podatku CIT.
  • Wprowadzenie zasady zaliczenia do KUP jedynie 50% lub 75 % wydatków związanych z używaniem samochodów służbowych.
  • Podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.
  • Możliwość obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy.
  • Możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytułem wkładu do spółki.
  • Jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym.

  Ordynacja podatkowa:

  I. Nowa Ordynacja podatkowa – 2019 r. – omówienie kluczowych zmian.

  • Rozstrzyganie wątpliwości prawnych na korzyść podatnika i domyślne uznawanie jego działań za rzetelne.
  • Skrócenie z pięciu do trzech lat obowiązku przechowywania dokumentów podatkowych do rozliczeń rocznych PIT.
  • Zaniechanie poboru najniższych kwot podatku, gdy koszt jego egzekucji przekroczy kwotę należną.
  • Oficjalne stosowanie środków komunikacji elektroni
  • Wprowadzenie postępowania uproszczonego.
  • Możliwość wprowadzenia tzw. umowy podatkowej z fiscusem.
  • Możliwość korygowania deklaracji w trakcie trwania postępowania.
  • Kontrola na zamówienie, gdy to sam podatnik prosi o sprawdzenie poprawności wykonanego działania podatkowego.
  • Wydłużenie czasu na odwołanie się od decyzji organu podatkowego z 14 do 30 dni.
  • Możliwość złożenia skargi na pracownika skarbówki do jego przełożonego na podstawie ordynacji, a nie tylko Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
  • Inna zmiany dotyczące m. in. tajemnicy skarbowej, nadpłat i zwrotów podatku, ulg w spłacie, doręczeń, wszczęcia postępowania, umów podatkowych, postępowania uproszczonego, odwołań oraz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
    

  KOSZT UCZESTNICTWA

  450 PLN + 23% VAT

  Cena obejmuje:

  • Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia.
  • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

  GODZINY SZKOLENIA

  Szkolenie odbywa się w godzinach: 10:00-16:00

  PROWADZĄCY SZKOLENIE

  • GRZEGORZ NIEBUDEK Partner Zarządzający Kancelarii LTCA Adwokat / Doradca Podatkowy

  MIEJSCE KONFERENCJI

  Centrum Warszawy
   

  KONTAKT I REJESTRACJA >>>

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.