google

  księgowość, księgowy, biuro księgowe

  Kursy walut 13.09.2019
  1 USD
  3.9120
  -0.0242
  1 EUR
  4.3396
  -0.0004
  1 CHF
  3.9608
  -0.013
  1 GBP
  4.8705
  0.0208
  1 RUB
  0.0609
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Szkolenie: Podatek CIT 2018/2019

  Akademia LTCA logo
   

  Podatek VAT 2018/2019

  TERMIN

  28.09.2018

  CEL SZKOLENIA

  Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych zmian w zakresie CIT, jak również planowanych zmian na 2019 r. Szczególną uwagę poświęcimy kluczowym zmianą w 2018 r., tj. tematyce ograniczeń w zakresie zaliczania wydatków do KUP czy wydzielenia źródeł przychodów. W dalszej części omówimy ciągle zmieniające się przepisy w cenach transferowych. Końcowo, wskażemy jakie zmiany czekają nas w 2019 r.

  Podczas szkolenia, prowadzący przedstawią zmiany podatkowe wskazane w programie szkolenia, jak również wskażą najnowsze podejścia praktyczne i interpretacyjne organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która pozwoli na bezpieczne rozliczenie podatkowe.

  ADRESACI SZKOLENIA

  Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się rozliczeniem podatkowym w firmie, jak również dla kadry menadżerskiej odpowiadającej za finanse spółki.


  PROGRAM SZKOLENIA
   

  I. Najważniejsze zmiany w CIT w 2018 r. wraz z omówieniem najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych w tym zakresie.

  • Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
  • Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
  • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
  • Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych
  • Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
  • Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
  • Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności
  • Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
  • Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).
  • Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.
  • Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.
  • Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.
  • Specjalne strefy ekonomiczne w 2018 r.
  • Inne zmiany – np. publikacja danych największych podatników, zmiany w zakresie zwolnień w PIT, jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN, likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

  II. Ceny transferowe – omówienie zmian obowiązujących od 2017 r. (m. in. progi dokumentacyjne, zakres dokumentacji, odpowiedzialność).
   

  III. Ceny transferowe – omówienie planowanych zmian na 2019 r. w szczególności:

  • Podniesienie progów dokumentacyjnych.
  • Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji i złożenie oświadczenia.
  • Ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne w przypadku dokumentacji grupowej.
  • Ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD.
  • Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń, tzw. safe harbours.
  • Kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej.
  • Warunki stosowania korekty cen transferowych.
  • Nowoczesne raportowanie cen transferowych.
  • Inne zmiany od 2019 r.

  IV. Planowane zmiany w CIT 2019 r. (na etapie projektów)

  • Ulga na „złe długi” w CIT.
  • Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu z tytułu zaliczek na poczet sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej.
  • Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości.
  • Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek.
  • Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej.
  • Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o publicznym udostępnieniu informacji dotyczącej otrzymanych darowizn.
  • Podwyższenie kwoty przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
  • Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł.
  • Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym.
  • Zmiana terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/ przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
  • Zniesienie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika oraz małoletnich dzieci.

  V. Planowane zmiany w CIT 2019 r. (na etapie założeń)

  • Nowa ulga dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową.
  • 9% stawka podatku CIT.
  • Wprowadzenie zasady zaliczenia do KUP jedynie 50% wydatków związanych z używaniem samochodów służbowych.
  • Podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości  samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.
  • Możliwość obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy.
  • Możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytułem wkładu do spółki.
  • Jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym.

  VI. Omówienie bieżących zagadnień związanych z przychodami i kosztami podatkowymi

  • Przychody podatkowe – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych:
  • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
  • zaliczki i przedpłaty a przychód,
  • przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
  • przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
  • przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
  • przychody z tytułu refakturowania,
  • zasady dotyczące korygowania przychodów.
  • Koszty podatkowe – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych:
  • definicja kosztów uzyskania przychodów, koszty bezpośrednie oraz pośrednie, rozliczanie kosztów w czasie,
  • moment rozpoznania kosztu w ujęciu rachunkowym i podatkowym,
  • dokumentowanie poniesionych wydatków – podejście organów podatkowych w zakresie dokumentowania usług niematerialnych.
  • korygowanie kosztów podatkowych.
  • Zagadnienia praktyczne z zakresu CIT (świadczenia na rzecz pracowników, reprezentacja i reklama, różnice kursowe, samochody w działalności).
  • Podatek u źródła (m.in. zakres przedmiotowy, usługi niematerialne, bilety lotnicze, certyfikaty rezydencji, obowiązki informacyjne).

  VII. Odpowiedzialność spółki i kardy zarządzającej oraz służb za rozliczenia podatkowe z zakresu CIT (Ordynacja podatkowa / KKS) oraz sposoby jej ograniczenia.

  VIII. Najnowsze interpretacje organów podatkowych i orzeczenia sądów administracyjnych z zakresu CIT i PIT.

   

  KOSZT UCZESTNICTWA

  450 PLN + 23% VAT

  Cena obejmuje:

  • Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia.
  • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

  GODZINY SZKOLENIA

  Szkolenie odbywa się w godzinach: 10:00-16:00

  PROWADZĄCY SZKOLENIE

  • GRZEGORZ NIEBUDEK Partner Zarządzający Kancelarii LTCA Doradca Podatkowy

  MIEJSCE KONFERENCJI

  Centrum Warszawy
   

  KONTAKT I REJESTRACJA >>>

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.