google

  księgowość, księgowy, biuro księgowe

  Kursy walut 17.10.2018
  1 USD
  3.7123
  0.0087
  1 EUR
  4.2936
  0.0017
  1 CHF
  3.7456
  -0.0049
  1 GBP
  4.8794
  -0.0078
  1 RUB
  0.0568
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Organizacja

  • Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - logo

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest ustawowo powołanym samorządem zawodowym zrzeszającym biegłych rewidentów.
  Powstała z mocy uchwalonej 19 października 1991 r. ustawy o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie, która weszła w życie 1 stycznia 1992 r.

  13 października 1994 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił odrębną ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, poświęconą wyłącznie sprawom samorządu zawodowego. Zgodnie z powyższą ustawą Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań i działa na podstawie przepisów ustawy oraz postanowień statutu. Przynależność do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jest obowiązkowa i powstaje po wpisaniu do rejestru biegłych rewidentów.

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa. Do zadań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów należy m. in.:
  - reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych,
  - ustanawianie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
  - ustalanie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,
  - określanie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na biegłych rewidentów i nadawanie im tytułu biegłego rewidenta,
  - sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków KIBR oraz przestrzeganie przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz innych przepisów dotyczących samorządu biegłych rewidentów i przepisów dotyczących przedmiotu działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  - doskonalenie zawodowe członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
  - nakładanie na członków KIBR kar dyscyplinarnych za naruszanie prawa i norm wykonywania zawodu oraz etyki zawodowej.

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów opracowuje materiały szkoleniowe dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz może prowadzić działalność wydawniczą i szkoleniową.

  Organami Krajowej Izby Biegłych rewidentów są:
  Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, Krajowa Komisja Nadzoru, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowy Sąd Dyscyplinarny oraz Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny. Kadencja tych organów trwa 4 lata (z wyłączeniem Zjazdu).

  Więcej na stronie www.kibr.org.pl

  Powrót do listy
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.