google

  księgowość, księgowy, biuro księgowe

  Kursy walut 19.01.2018
  1 USD
  3.3994
  -0.0115
  1 EUR
  4.1750
  0.0011
  1 CHF
  3.5576
  0.0178
  1 GBP
  4.7301
  0.025
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Karta produktu
  Środki Trwałe

  Środki Trwałe

  ODL – Środki Trwałe ODL – Środki Trwałe jest programem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie ewidencji, amortyzacji i inwentaryzacji składników majątk...
  Środki Trwałe
  Skontaktuj się z firmą:
  Kontaktując się z firmą powiedz,
  że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi ksiegowosc.org!

  Dziękujemy!

  Adres:

  ODL Sp. z o.o.


  ul. Cokołowa 41 , 01-384 Warszawa
  woj.: mazowieckie, Polska
  Dane kontaktowe:
  Tel.: 22 / 664 56 61
  Fax: 22 / 664 08 47
  E-mail: handlowy@odl.com.pl

  ODL – Środki Trwałe

  ODL – Środki Trwałe jest programem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie ewidencji, amortyzacji i inwentaryzacji składników majątku. Pozwala zachować kontrolę nad środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz niskocennymi składnikami majątku należącymi do firmy. Szerokie możliwości wyboru form amortyzacji oraz określania wysokości odpisów amortyzacyjnych pozwala na efektywne zarządzanie majątkiem firmy zgodnie z obowiązującym polskim prawem podatkowym i bilansowym oraz MSR.

  Podstawowe funkcje:

  • automatyczne nadawanie numeru inwentarzowego według wybranej maski
  • bogaty opis składnika, zawierający takie dane jak: nazwa, data zakupu, data przyjęcia do użytkowania, dokument nabycia, numer seryjny, dostawca, producent, serwis, lokalizacja, osoba odpowiedzialna, dodatkowe oznaczenie, charakterystyka, wartość zakupu, wartość księgowa, wartość zaktualizowana, wartość netto, numer KŚT, środek obcy
  • możliwość zwiększania/zmniejszania wartości składnika
  • obsługa Miejsc Powstawania Kosztów
  • zmiana stopy amortyzacji w kolejnych latach amortyzacji składnika
  • automatyczne wystawianie dokumentów (OT,MT,OD,LT i inne)
  • wydruk etykiet z zakodowanym numerem ewidencyjnym składnika majątku
  • dostęp do odpisów w poprzednich latach
  • wprowadzanie bilansu otwarcia dla środków będących w trakcie amortyzacji
  • pełna historia składnika od przyjęcia do likwidacji
  • przeszacowanie wartości składnika
  • łączenie składników majątku w komplety

  Elastyczna struktura

  Program umożliwia określenie pierwszego miesiąca roku podatkowego. Dzięki możliwości przenoszenia danych z innych programów lub arkuszy kalkulacyjnych, użytkownik może rozpocząć pracę w dowolnym momencie roku podatkowego i płynnie kontynuować dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Wymiana danych z programem FK odbywa się za pomocą dekretów tworzonych przy księgowaniu miesiąca, zawierających wartości odpisów amortyzacyjnych odzielone według kont księgowych określonych w programie.

  Słowniki danych

  Program zawiera zestaw danych słownikowych, które użytkownik może sam definiować, modyfikować oraz usuwać w razie potrzeby. Wykorzystanie słowników pozwala na szybkie wprowadzanie danych oraz ogranicza możliwość występowania błędów. Dostępne typy słowników to:

  • słownik Klasyfikacji Środków Trwałych wraz z aktualnie obowiązującymi stopami amortyzacji
  • słowniki lokalizacji, osób odpowiedzialnych, dodatkowych oznaczeń, producentów, dostawców, serwisów, dające możliwość usystematyzowanego raportowania
  • słownik Miejsc Powstawania Kosztów (opcja importu z programu EwkaSQL)

  Amortyzacja

  Zaawansowane funkcje tworzenia odpisów tj.:

  • amortyzacja według jednej z trzech metod: liniowej, degresywnej, jednorazowej
  • niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa
  • amortyzacja sezonowa
  • dwa typy odpisów amortyzacyjnych do wyboru dla amortyzacji sezonowej
  • możliwość ustalenia kwoty nie stanowiącej kosztów uzyskania przychodów
  • automatyczna korekta odpisów po zmianie wartości składnika, stopy i współczynnika amortyzacji pozwalają na optymalne zarządzanie posiadanym majątkiem.

  Inwentaryzacja

  System przewiduje tworzenie inwentaryzacji w sposób tradycyjny, jak również poprzez wykorzystanie czytnika kodów kreskowych. Bez względu na wybraną formę inwentaryzacji istnieje możliwość sporządzenia i wydrukowania raportu różnic inwentaryzacyjnych. Program przechowuje pełną historię wszystkich przeprowadzonych inwentaryzacji.

  Raporty

  Program zawiera obszerny zestaw raportów obrazujących stan składników w wybranym okresie:

  • zbiorczy oraz indywidualny plan amortyzacji rocznej (oddzielnie bilansowy i podatkowy)
  • zestawienie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
  • tabela amortyzacji
  • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątku
  • zestawienia składników z podziałem dla różnych typów danych
  • historia składnika majątku

  Komplety

  Pojedynczo wprowadzone składniki mogą być grupowane w komplety, dzięki czemu dostęp do podobnych składników (np. dla tej samej osoby odpowiedzialnej lub środków o podobnym zastosowaniu) staje się szybszy i wygodniejszy. Komplety mogą być na bieżąco powiększane o nowe składniki lub zmniejszane poprzez odłączanie już przyłączonych. Przełączanie trybu prezentacji pozwala przedstawiać komplety w formie pojedynczych składników.

  Inne produkty firmy

  • PolkaSQL - Zaawansowany system ERP
  • EwkaSQL - Finanse i księgowość
  • CRM-SQL - Zarządzanie zadaniami i kontaktami
  • i-Polka Zamówienia internetowe
  • Kadry i Płace
  • i-Polka Sklep internetowy

  Inne produkty z tej kategorii

  • Programy dla Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz Zarządców Nieruchomości firmy Pro Virtus
  • Programy ARISCO dla Domów Pomocy Społecznej i innych jednostek budżetowych
  • Elektroniczny obieg dokumentów ARISCO iBiznes
  • Elektroniczne dzienniki lekcyjne e-dzienniki firmy 4proweb.net
  • RAKS SQL
  • Humansoft Corax - oprogramowanie dla firm
  • PolkaSQL - Zaawansowany system ERP
  • EwkaSQL - Finanse i księgowość
  • CRM-SQL - Zarządzanie zadaniami i kontaktami
  • Środki Trwałe
  • i-Polka Zamówienia internetowe
  • Kadry i Płace
  • i-Polka Sklep internetowy
  • WAPRO Start
  • WAPRO Biznes
  • WAPRO Prestiż
  • WAPRO Biuro
  • WAPRO Budżet
  • WAPRO Mobile
  • WAPRO Online
  • Aplikacje w chmurze WAPRO Online
  • Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag
  • Aukcje internetowe WAPRO Aukcje
  • Sklep internetowy WAPRO abStore B2C
  • Platforma biznesowa WAPRO abStore B2B
  • Mobilna firma WAPRO Mobile
  • Fakturowanie WAPRO Fakturka
  • Finanse i księgowość WAPRO Fakir
  • Środki trwałe WAPRO Best
  • Księga podatkowa WAPRO Kaper
  • Kadry i płace WAPRO Gang
  • Analizy wielowymiarowe WAPRO Analizy
  • Mobilne analizy WAPRO iBusiness
  • Jednolity Plik Kontrolny WAPRO JPK
  • Biuro Rachunkowe Online
  • Aplikacje w chmurze
  • Usługa SMS
  • Sprawdź swojego kontrahenta

  Publikacje branżowe

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.