google

  księgowość, księgowy, biuro księgowe

  Kursy walut 21.02.2018
  1 USD
  3.3697
  0.01
  1 EUR
  4.1562
  0.009
  1 CHF
  3.5978
  0.0011
  1 GBP
  4.7072
  0.003
  1 RUB
  0.0595
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Karta produktu
  Kadry i Płace

  Kadry i Płace

  O systemie ODL – Kadry i Płace ODL – Kadry i Płace jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym kompletną obsługę kadrowo-płacową każdej firmy. Program został zaprojek...
  Kadry i Płace
  Skontaktuj się z firmą:
  Kontaktując się z firmą powiedz,
  że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi ksiegowosc.org!

  Dziękujemy!

  Adres:

  ODL Sp. z o.o.


  ul. Cokołowa 41 , 01-384 Warszawa
  woj.: mazowieckie, Polska
  Dane kontaktowe:
  Tel.: 22 / 664 56 61
  Fax: 22 / 664 08 47
  E-mail: handlowy@odl.com.pl

  O systemie ODL – Kadry i Płace

  ODL – Kadry i Płace jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym kompletną obsługę kadrowo-płacową każdej firmy.

  Program został zaprojektowany w taki sposób, aby:

  • Umożliwić rejestrację wszystkich danych dotyczących rozliczenia firmy z zatrudnionymi, ZUS, GUS, NFZ, PFRON oraz urzędem skarbowym
  • Zautomatyzować maksymalnie wiele czynności przy tworzeniu i rozliczaniu list płac
  • Zapewnić weryfikację wprowadzanych danych
  • Zachować elastyczność wobec zmieniającego się prawa
  • Wyeksportować dekret z rozliczeniem płac do f-k po zakończeniu miesiąca obliczeniowego

  Podstawowe funkcjonalności:

  Konfiguracja

  Oprogramowanie ODL – Kadry i Płace posiada rozbudowane możliwości dostosowania i konfiguracji, dzięki czemu Użytkownik może sam zdefiniować każdy dowolny składnik lub rozliczenie.

  Pracę na ODL – Kadry i Płace można rozpocząć w dowolnym momencie roku, a historię uzupełnić importując dane z programu Płatnik.

  Kartoteki zatrudnionych

  ODL – Kadry i Płace pozwala na prowadzenie kompletnych kartotek dla zatrudnionych, rejestru umów cywilnoprawnych oraz emisję i zapis dokumentów kadrowych. Zdefiniowane są tu przysługujące składniki wynagrodzeń i świadczeń oraz zasady podlegania i proporcji finansowania składek ZUS. Odpowiednie przygotowanie kartotek zatrudnionych wpływa na poprawność automatycznego rozliczania list płac.

  Ewidencja i rozliczanie czasu pracy

  ODL – Kadry i Płace umożliwia rozliczanie czasu pracy na podstawie prowadzonych kalendarzy czasu obowiązku pracy w firmie, a prowadzone ewidencje godzin nadliczbowych, staży, przerw, świadczeń i urlopów pozwalają na automatyczne wyliczanie przysługujących wynagrodzeń i premii.

  System dopuszcza prowadzenie wielu grupowych bądź indywidualnych kalendarzy oraz zapewnia kontrolę przysługującego wymiaru urlopów wypoczynkowych.

  Naliczanie wynagrodzeń

  System ODL – Kadry i Płace pozwala na pełną automatyzację tworzenia i weryfikacji dowolnych list płac i rozliczeń, m.in.: wynagrodzeń, świadczeń, zasiłków, przerw, potrąceń, umów cywilnoprawnych, kontraktów menedżerskich oraz wielu innych.

  Przykładowe rodzaje list płac i rozliczeń:

  • Wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za czas nieprzepracowany (choroby) i inne składniki miesięczne
  • Świadczenia w razie choroby/macierzyństwa - wszystkie świadczenia wchodzące na kartę zasiłkową
  • Działalność wykonywana osobiście, wymieniona w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym umowy zlecenia, o dzieło, prawa autorskie i agencyjne), rozliczana z urzędem skarbowym zaliczką na podatek dochodowy lub ryczałtem
  • Udział w organach stanowiących osób prawnych
  • Kontrakt menedżerski lub umowy o podobnym charakterze
  • Rozliczenia kwot zadeklarowanych
  • Zasiłki budżetowe i pozostałe świadczenia
  • Świadczenia finansowane z FP i FGŚP
  • Rozliczenie zasiłku macierzyńskiego i wychowawczego z ZUS
  • Wiele innych rozliczeń

  Rozliczanie pożyczek pracowniczych oraz innych obciążeń i dodatków

  W ODL – Kadry i Płace można prowadzić ewidencję kwot pożyczek udzielonych pracownikom, okresy spłat, kwoty rat miesięcznych, limitów oraz dowolnych innych regularnych potrąceń tj. zaliczki, potrącenia komornicze, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy.

  Raporty i wydruki

  Poza ponad 50 różnymi raportami i dokumentami system ODL – Kadry i Płace wyposażony został w zintegrowany generatory raportów i dokumentów pozwalający na tworzenie własnych dokumentów kadrowych i płacowych w oparciu o pliki źródłowe w formatach MS Word lub HTML (OpenOffice).

  Generator raportów - umożliwia listowanie w układzie kolumnowym dowolnych danych z kartotek osobowych oraz z list płac programu. Zakres listowanych danych określa rodzaj generatora, dostępne są następujące generatory (zestawienia):

  • kadrowy (opcja menu 'Zestawienia Kadrowe')
  • kadrowo-płacowy (opcja menu 'Zestawienia Kadrowo-Płacowe')
  • umów cywilnoprawnych (opcja menu 'Zestawienia Umów Cywilnoprawnych')

  Generator dokumentów - umożliwia wyświetlanie wybranych standardowych dokumentów kadrowych oraz wszystkich raportów utworzonych generatorem raportów w dowolnym formacie udostępnianym przez technologie MS Word, HTML lub zwykłe pliki tekstowe.

  Przykładowe dokumenty wygenerowane generatorem dokumentów:

  • Standardowe dokumenty kadrowe:
     - Umowa o pracę
     - Świadectwo pracy
     - Umowy cywilnoprawne
     - Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
     - Porozumienie zmieniające umowę o pracę
  • Niestandardowe raporty zdefiniowane przez Użytkownika:
     - Zestawienia kadrowe
     - Zestawienia kadrowo-płacowe
     - Zestawienia umów cywilnoprawnych

  Inne produkty firmy

  • PolkaSQL - Zaawansowany system ERP
  • EwkaSQL - Finanse i księgowość
  • CRM-SQL - Zarządzanie zadaniami i kontaktami
  • i-Polka Zamówienia internetowe
  • Środki Trwałe
  • i-Polka Sklep internetowy

  Inne produkty z tej kategorii

  • Programy dla Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz Zarządców Nieruchomości firmy Pro Virtus
  • Programy ARISCO dla Domów Pomocy Społecznej i innych jednostek budżetowych
  • Elektroniczny obieg dokumentów ARISCO iBiznes
  • Elektroniczne dzienniki lekcyjne e-dzienniki firmy 4proweb.net
  • RAKS SQL
  • Humansoft Corax - oprogramowanie dla firm
  • PolkaSQL - Zaawansowany system ERP
  • EwkaSQL - Finanse i księgowość
  • CRM-SQL - Zarządzanie zadaniami i kontaktami
  • Środki Trwałe
  • i-Polka Zamówienia internetowe
  • Kadry i Płace
  • i-Polka Sklep internetowy
  • WAPRO Start
  • WAPRO Biznes
  • WAPRO Prestiż
  • WAPRO Biuro
  • WAPRO Budżet
  • WAPRO Mobile
  • WAPRO Online
  • Aplikacje w chmurze WAPRO Online
  • Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag
  • Aukcje internetowe WAPRO Aukcje
  • Sklep internetowy WAPRO abStore B2C
  • Platforma biznesowa WAPRO abStore B2B
  • Mobilna firma WAPRO Mobile
  • Fakturowanie WAPRO Fakturka
  • Finanse i księgowość WAPRO Fakir
  • Środki trwałe WAPRO Best
  • Księga podatkowa WAPRO Kaper
  • Kadry i płace WAPRO Gang
  • Analizy wielowymiarowe WAPRO Analizy
  • Mobilne analizy WAPRO iBusiness
  • Jednolity Plik Kontrolny WAPRO JPK
  • Biuro Rachunkowe Online
  • Aplikacje w chmurze
  • Usługa SMS
  • Sprawdź swojego kontrahenta

  Publikacje branżowe

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.