Artykuł Dodaj artykuł

Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa. Nowoczesne produkty finansowe wspierające rozwój MSP

Korzystanie z nowoczesnych produktów finansowych to konieczność do utrzymania się na coraz bardziej wymagającym rynku. Można zaryzykować stwierdzenie, że bez ich wsparcia, zagwarantowanie stabilnego rozwoju firmy i możliwości konkurowania w branży jest wręcz niemożliwe do osiągnięcia.

Korzystanie z nowoczesnych produktów finansowych to konieczność do utrzymania się na coraz bardziej wymagającym rynku. Można zaryzykować stwierdzenie, że bez ich wsparcia, zagwarantowanie stabilnego rozwoju firmy i możliwości konkurowania w branży jest wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Przedsiębiorcy są świadomi, że aby przetrwać w otoczeniu rynkowym muszą koncentrować się na wdrażaniu innowacji. Jak wskazuje ekspert Expandera, do tego konieczne jest natomiast dobranie odpowiednich źródeł finansowania.

Szeroki wachlarz produktów finansowych

Instytucje finansowe prześcigają się w oferowaniu różnorodnych produktów, wspierających przedsiębiorców i ich konkurencyjność. – W ofertach banków znaleźć można między innymi kredyty o charakterze obrotowym bądź inwestycyjnym, factoring czy leasing – twierdzi Monika Mojzesowicz, Dyrektor Departamentu Kredytów dla Firm, Expander Advisors. – Dla przykładu kredyty pomostowe umożliwiają skorzystanie z dotacji wspierających rozwój innowacyjności przedsiębiorstw. Z kolei produkty inwestycyjne ułatwiają firmom rozwój nowych technologii, nabywanie nowoczesnych maszyn oraz budowanie linii technologicznych. Dzięki nim możliwe jest również rozwijanie unikalnego know-how, które zwiększa atrakcyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku. Produkty obrotowe pozwalają natomiast na odpowiednie optymalizowanie zarządzania płynnością finansową, co daje szansę na szybką reakcję na zmiany w otoczeniu. W przypadku gdy firma konkuruje na rynkach zagranicznych, korzystanie z akredytyw, inkaso czy gwarancji, jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji.

Płynność finansowa podstawą rozwoju

Jedną z największych bolączek przedsiębiorców są zatory płatnicze. Hamują one nie tylko rozwój firmy, ale przede wszystkich negatywnie wpływają na jej pozycję w branży. – Produktem finansowym wspierającym zachowanie płynności finansowej jest faktoring. Umożliwia bowiem bieżące odzyskiwanie kapitału zamrożonego w wystawianych fakturach z odroczonym terminem płatności. Ta charakterystyczna cecha faktoringu pozwala na uruchomienie finansowania już na początkowym etapie rozwoju firmy – dodaje Monika Mojzesowicz, Expander Advisors. Dzięki tej usłudze przedsiębiorca otrzyma pieniądze z faktur, przed upłynięciem terminu ich płatności. 

Mówi się, że firmy bankrutują nie dlatego, że mają straty, a dlatego, że tracą płynność finansową.  Z pomocą nowoczesnych produktów finansowych przedsiębiorstwa mogą rozwijać się będąc zdecydowanie bardziej odporne na czynniki zewnętrzne. Z drugiej strony należy pamiętać, by wśród produktów wybierać takie, którą dają firmie stabilność finansową w dłuższej perspektywie.


Okiem eksperta:
 
Im szersza gama nowoczesnych produktów finansowych, tym przedsiębiorstwo szybciej
i skuteczniej może realizować swoje inwestycje. Jest również lepiej zabezpieczone od wszelkiego rodzaju ryzyka.
 
Monika Mojzesowicz, Expander Advisors

Podobne artykuły