Artykuł Dodaj artykuł

Bon voyage kredycie!

Wybierasz się na wakacje? Może warto na urlop wysłać również twój kredyt? Wakacje kredytowe pozwalają na krótki czas zawiesić kapitałową spłatę raty kredytu, a tym samym rozwiązać nieduże problemy finansowe, bo na uporanie się z nimi większość banków daje nam około miesiąca.

Logo Dom Kredytowy NotusWybierasz się na wakacje? Może warto na urlop wysłać również twój kredyt? Wakacje kredytowe pozwalają na krótki czas zawiesić kapitałową spłatę raty kredytu, a tym samym rozwiązać nieduże problemy finansowe, bo na uporanie się z nimi większość banków daje nam około miesiąca.

Możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego na pewien czas, to już standard w polskich bankach. Informacja o warunkach tzw. wakacji kredytowych znajduje się w umowie kredytu hipotecznego lub regulaminie. Plusem tego rozwiązania jest niewątpliwie fakt, że skorzystanie z niego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla kredytobiorcy. Jednak, aby z niego skorzystać musimy wcześniej poinformować bank, który udzielił nam kredytu. Zazwyczaj banki wymagają informacji minimum 7 dni wcześniej przed terminem płatności raty.

Wszystkie wakacje szybko się kończą

Najczęściej taka możliwość istnieje raz do roku, często banki ograniczają także łączną ilość przerw w spłacie kredytu w całym okresie spłaty. Z reguły z wakacji kredytowych możemy skorzystać maksymalnie 3 razy w trakcie spłaty kredytu. Standardowo możemy zawieść spłatę tylko 1 raty. Raz do roku możemy skorzystać z wakacji kredytowych między innymi w BGŻ, BPH, Eurobanku, Banku Millennium czy PKO BP.

W kilku bankach wakacje kredytowe mogą trwać nieco dłużej i wynoszą nawet 6 miesięcy. Jednak dłuższe niż 1 miesięczne zawieszenie spłaty możemy z reguły dokonać tylko jeden raz w całym okresie kredytowania. W Alior Banku możemy zawiesić płatność od 1 do nawet 3 rat. Lepiej jest już w BZ WBK, bo chociaż wakacje kredytowe dostępne są tylko raz w całym okresie kredytowania, to mogą trwać do 6 miesięcy. Natomiast Pekao SA istnieje możliwość skorzystania z sześciomiesięcznej karencji w spłacie rat i to dwa razy w ciągu trwania całego okresu kredytowego.

 

Tabela 1. Warunki wakacji kredytowych w poszczególnych bankach

Bank Długość wakacji
(w miesiącach)
Jak często można skorzystać Rodzaj zawieszenia spłaty
Alior Bank Maks. 3 Maksymalnie 3 m-ce
w całym okresie spłaty
Cała rata
BGŻ 1 Raz w roku
Maks. 12 rat w okresie spłaty
Cała rata
BPH 1 Raz w roku Cała rata
BZ WBK 6 Raz w okresie kredytowania Część kapitałowa
Credit Agricole 1 Raz w roku Część kapitałowa
Eurobank 1 Raz w roku Część kapitałowa
Bank Millennium 1 Raz w roku Cała rata
Bank Nordea 1 Raz w roku Cała rata
Pekao SA 6 Maksymalnie 2 razy w okresie kredytowania Cała rata
PKO BP 1 Raz w roku Cała rata
Bank Pocztowy Maks. 12
(indywidualnadecyzja banku)
Jednorazowo do 12 m-cy;łącznie w całym okresie spłaty do 18 m-cy Cała rata
Raiffeisen Polbank 1 Raz w roku;
dodatkowo 2 razy do roku
możliwość regulowania rat
Cała rata

Źródło: opracowanie własne Domu Kredytowego Notus

 

Powrót do kredytu

Warto podkreślić, że wakacje kredytowe są czasowym zawieszeniem spłaty raty kredytu, a nie jej uniknięciem. Część banków oferuje wydłużenie okresu kredytowania o długość trwania wakacji. W niektórych zaś niezapłacone raty zostaną podzielone i doliczane do kolejnych rat, więc ich kwota będzie wyższa w kolejnych miesiącach.

Przeanalizujmy sytuację o ile zmieni się w drugiej sytuacji rata kredytu w wysokości 300 tysięcy złotych, zaciągniętego na 30 lat, jeśli po 3 latach zdecydujemy się na zawieszenie jednej lub 6 rat. Dla kredytu w złotych, przy oprocentowaniu 4,6%, dotychczas płacona rata wynosi 1538 złotych. Zawieszenie spłaty części kapitałowej (443 złote) spowoduje, że w kolejnych miesiącach raty wzrosną o ok. 4 złote więcej. Jeśli wakacje kredytowe będą trwały 6 miesięcy, wówczas w pozostałym do spłaty okresie, rata będzie wynosić 1555 złotych. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku zawieszenia spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli nie zostanie zapłacona tylko jedna rata, wówczas w następnym miesiącu będziemy musieli zapłacić już 1549 złotych. Brak płatności przez 6 miesięcy będzie wiązał się z ratą wyższą o niemal 3,5 procent – będzie ona wynosić 1591 złotych.

Pamiętajmy, że wakacje kredytowe są dobrym rozwiązaniem tylko w przypadku chwilowych i niedużych trudności finansowych. W tym wypadku, lepiej jest zawiesić spłatę raty kredytu niż jej w ogóle nie płacić.


Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane, jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.