Koszyk: BRAK

Artykuł Dodaj artykuł

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY

Niebawem wejdzie w życie znowelizowana ustawa Prawo Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która wprowadza szereg niezwykle istotnych regulacji, których odpowiednie poznanie jest gwarantem uniknięcia kar nakładanych przez UOKiK.

Logo MM ConferencesNiebawem wejdzie w życie znowelizowana ustawa Prawo Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która wprowadza szereg niezwykle istotnych regulacji, których odpowiednie poznanie jest gwarantem uniknięcia kar nakładanych przez UOKiK. Przedstawimy Państwu zmiany w prawie antymonopolowym i ich wpływ na funkcjonowanie rynku, w szczególności nowy katalog kar i osób nim objętych oraz nowy system rozpatrywania wniosków w przypadku spraw skomplikowanych.

Ponadto trudności w interpretacji i stosowaniu przepisów budzą wiele pytań, na które odpowiedź uzyskają Państwo podczas przygotowanego wydarzenia. W trakcie warsztatu omówione zostaną praktyczne aspekty korzyści i strat związanych z procedurą leniency czy stosowaniem środków zaradczych w zwalczaniu praktyk ograniczających konkurencję. Warsztat, który odbędzie się w dniach 4-5 lutego w Warszawie (Hotel Sheraton), jest doskonałą okazją na debatę z ekspertami, którzy omówią najważniejsze zmiany i wyjaśnią co konkretnie trzeba będzie zrobić by sprawnie funkcjonować na zmieniającym się rynku. Dodatkowo przedstawione wydarzenie to idealne miejsce wymiany poglądów, doświadczeń oraz nawiązywania dobrze rokujących kontaktów biznesowych.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

  • Zakres odpowiedzialności według nowej ustawy antymonopolowej
  • Najczęstsze przypadki porozumień ograniczających konkurencję – analiza najnowszego orzecznictwa
  • Najczęstsze przypadki nadużycia pozycji dominującej – analiza najnowszego orzecznictwa
  • Kontrola koncentracji – aktualne problemy
  • Środki zaradcze – nowe kompetencje prezesa UOKiK w zwalczaniu praktyk ograniczających konkurencję
  • Jakie porozumienia mogą być podstawą do oskarżenia o zmowę przetargową
  • Procedura leniency w praktyce
  • Audyt prawny a naruszenie prawa konkurencji
  • Zapewnienie zgodności z prawem konkurencji w praktyce

Podczas warsztatu swoje prelekcje zaprezentują:

dr Michał Będkowski-Kozioł (Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy), Michał Czarnuch (Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka), Robert Gago (Kancelaria Hogan Lovells), Paulina Józefczuk (Kancelaria Wierzbowski Eversheds), Michał Obiegała (UPC Polska), Jarosław Sroczyński (Kancelaria Markiewicz & Sroczyński), Mariusz Łaszczyk (Linklaters), Piotr Ziarko (Kancelaria BWW Law & Tax).

Prawo konkurencji – najnowsze zmiany i aktualne problemy

Podobne artykuły