Artykuł Dodaj artykuł

Pragma Faktoring S.A. w 2015 r. sfinansowała wierzytelności o łącznej wartości 531,6 mln zł

7 stycznia 2016 r. Pragma Faktoring opublikowała dane sprzedażowe po czterech kwartałach.

7 stycznia 2016 r. Pragma Faktoring opublikowała dane sprzedażowe po czterech kwartałach. Zgodnie z realizowaną strategią widoczne jest zwiększenie kontraktacji w ramach usługi faktoringu o 15% r/r oraz zmniejszenie wartości kontraktacji usług pożyczkowych o połowę.

Znaczy wzrost można zauważyć w ramach usługi faktoringu ubezpieczonego z regresem o 41% w stosunku r/r oraz eksportowego o 88% r/r. Łącznie w 2015 r. Pragma Faktoring S.A. podpisała umowy z 139 nowymi Klientami.

WARTOŚĆ KONTRAKTACJI W 2015 ROKU (w tys. zł)
  2015 2014 r/r
Faktoring z regresem 210 286 243 942 86%
Faktoring ubezpieczony z regresem 200 052 141 774 141%
Faktoring eksportowy * 84 541 44 948 188%
FAKTORING RAZEM 494 879 430 663  115%
POŻYCZKI 36 743 73 852 50%
RAZEM 531 622 504 515 105%

* faktoring nominowany w walucie obcej, należności z regresem, w większości przypadków także ubezpieczone

Jestem bardzo zadowolony z osiąganych w 2015 r. wyników dotyczących sprzedaży usług. W ciągu 12 miesięcy podpisaliśmy 139 nowych umów. Jestem przekonany, że Pragma Faktoring będzie w kolejnych kwartałach regularnie zwiększać przychody i zyski."– komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA.

Pragma Faktoring S.A. na dzień 31.12.2015 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 89,7 mln zł. Portfel faktoringowy stanowi ponad 86 procent całości portfela Pragma Faktoring.

W ciągu 3 lat finansowany przez Pragma Faktoring obrót wzrósł dwukrotnie. Rośnie również stale liczba klientów - w 2012 r. wynosiła ona 177, obecnie wynosi 327 i stale rośnie. Skokowo rośnie liczba odbiorców: 399 wynosiła w 2012 r. dziś zwiększyła się ponad 4-krotnie, do 1 513.

Chciałbym podkreślić istotny wzrost dywersyfikacji portfela faktoringowego poprzez wzrost ilości klientów, odbiorców i ilości sfinansowanych faktur. Jeszcze w 2012 r. finansowaliśmy 10,5 tys. faktur – dziś liczba ta wzrosła do 34,9 tys.! Do systematycznego wzrostu dywersyfikacji portfela przywiązuję ogromną wagę, ponieważ w istotny sposób sprzyja to jego bezpieczeństwu i niskiej szkodowości.”– dodaje Tomasz Boduszek. 

Podobne artykuły