Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenie "KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"

Szkolenie "KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"

Szkolenie "KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"

24 listopada 2016 r., Warszawa

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników i uczestniczki wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłową ocenę, ponoszenie i rozliczanie wydatków finansowanych w projektach UE na lata 2014-2020. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu kwalifikowalności wydatków zgodnie z nowymi wytycznymi oraz weryfikacji wydatków rozliczanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność składanych przez system teleinformatyczny SL2014.

W programie szkolenia:

  • Warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2020.
  • Wstęp do rozliczania projektów w latach 2014-2020 w systemie teleinformatycznym SL2014.

Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego mogą Państwo skorzystać z 10% RABATU:

Szczegółowy PROGRAM szkolenia znajdą Państwo na stronie