Artykuł Dodaj artykuł

Inwentaryzacja i utrzymywanie zapasów opału. Wymogi, metodologia, pomiary

Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, do gromadzenia i utrzymywania zapasów opału, a także systematycznego rozliczania oraz ewidencjonowania rezerw zobowiązane jest każde przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej/ciepła lub wykorzystujące paliwa w procesach produkcyjnych.

Logo CBE PolskaZgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, do gromadzenia i utrzymywania zapasów opału, a także systematycznego rozliczania oraz ewidencjonowania rezerw zobowiązane jest każde przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej/ciepła lub wykorzystujące paliwa w procesach produkcyjnych.

Eksperci, odpowiedzialni za inwentaryzację i utrzymywanie zapasów opału, często mają wątpliwości dotyczące przepisów prawidłowego zarządzania zasobami. Problemów nastręczają również zasady związane z magazynowaniem i procedurami dokonywania pomiarów, opodatkowanie akcyzowe oraz rozliczenia na potrzeby systemu EUETS. Ponadto wspomniane obowiązki kontrolowane są przez szereg organów nadzorczych z URE i NIK na czele, a kary za niedopełnienie obowiązków mogą być dotkliwe.

W związku z licznymi wątpliwościami przedsiębiorstw oraz pytaniami, które zadają reprezentanci branży, analityczno-doradczy Zespół CBE Polska organizuje specjalistyczne warsztaty „Inwentaryzacja i utrzymywanie zapasów opału. Wymogi, metodologia, pomiary", które odbędą się 9 kwietnia 2014 roku w Warszawie. Podczas wydarzenia prowadzący przekażą uczestnikom wiedzę poświęconą w szczególności:

 • wymaganiom dotyczącym utrzymywania odpowiedniego poziomu zapasów paliw, ich zużycia, składowania i ewidencjonowania
 • trybom kontroli w zakresie utrzymywania zasobów (NIK, Prokuratura, URE)
 • analizie niepewności oraz rozliczaniu różnic
 • prowadzeniu prawidłowej dokumentacji i sprawozdawczości
 • karom - wysokości, rodzaje i podstawy sankcji
 • specyfice procesu inwentaryzacji i magazynowania zasobów opału w przedsiębiorstwach
 • zakładowym instrukcjom inwentaryzacyjnym
 • ubytkom i normom braków niezawinionych
 • prawidłowemu składowaniu wg PN-G-07010:1994
 • pomiarom paliw i interpretacji ich wyników (pod kątem różnic w łańcuchu dostaw, składowania i zużycia), a także rozliczaniu braków w inwentaryzacji

Wraz z Organizatorami, do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw wydobywających, obracających lub wykorzystujących węgiel w procesach produkcyjnych tj.:

 • elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni
 • podmiotów energochłonnych / przemysłowych odbiorców energii
 • spółek węglowych, kopalni węgla i koksowni
 • podmiotów pośredniczących w obrocie węglem

jak również:

 • firm geodezyjnych sporządzających pomiary przy inwentaryzacji węgla
 • deweloperów i firm budujących składowiska
 • audytorów oraz firm doradczych i inżynieryjnych, a także dostawców technologii

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Organizatorów: www.cbepolska.pl