Artykuł Dodaj artykuł

Darowizny dla najbliższych zwolnione od podatku

Rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie często przekazują potomkom w darowiźnie swój majątek (np. pieniądze, nieruchomości, samochody). Przy spełnieniu określonych warunków, osoby obdarowane należące do najbliższej rodziny, mogą być zwolnione z obowiązku płacenia podatku od spadków i darowizn.

Rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie często przekazują potomkom w darowiźnie swój majątek (np. pieniądze, nieruchomości, samochody). Przy spełnieniu określonych warunków, osoby obdarowane należące do najbliższej rodziny, mogą być zwolnione z obowiązku płacenia podatku od spadków i darowizn.

- Ustawodawca przyznał prawo do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania tzw. grupie zerowej, czyli osobom wymienionych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Mowa tu o małżonku, zstępnych (dzieciach, wnukach, prawnukach), wstępnych (rodzicach, dziadkach, pradziadkach), pasierbie, rodzeństwie, ojczymie i macosze – mówi doradca podatkowy Katarzyna Sadurska z Biura Rachunkowego VAT w Krakowie.

Aby skorzystać ze zwolnienia nie wystarczy być osobą zaliczoną do grupy zerowej. Trzeba spełnić jeszcze pewne warunki. Przede wszystkim osoba obdarowana musi zgłosić otrzymanie darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (czyli od dnia otrzymania darowizny), na formularzu SD-Z2. Ponadto, w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze obdarowany ma obowiązek udokumentowania ich przekazania na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

- Istnieją dwie sytuacje, w których nie trzeba składać zgłoszenia SD-Z2. Po pierwsze, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających nabycie nie przekroczyła limitu zwolnienia dla osób z I grupy podatkowej tj. kwoty 9637 zł. Po drugie, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego – wyjaśnia Sadurska.

Tematem darowizn powinni zainteresować się np. rodzice dzieci rozpoczynających studia. Często przelewają oni swoim pociechom pieniądze na konto. Może zdarzyć się tak, że organy podatkowe uznają, że doszło do przekazania darowizny.

- Rodzice przekazują dzieciom pieniądze na książki, ubrania, wyżywienie, na opłacenie mieszkania. Mają oni przecież obowiązek zapewnić dzieciom środki niezbędne do utrzymania. Dlatego też nie mamy w takich sytuacjach do czynienia z darowizną. Jeżeli jednak dzieci zostaną obdarowane mieszkaniem, samochodem lub gotówką na zakup tych dóbr, to jest więcej niż pewne, że fiskus uzna to za darowiznę – precyzuje doradca podatkowy.

Pamiętać należy, że nie złożenie w odpowiednim terminie zgłoszenia SD-Z2 lub przekazanie pieniędzy w gotówce spowoduje konieczność opodatkowania otrzymanej darowizny.

- Powołanie się w toku kontroli podatkowej na otrzymanie darowizny niezgłoszonej wcześniej do opodatkowania skutkuje powstaniem w tym momencie obowiązku podatkowego od tej darowizny. Taka darowizna podlega opodatkowaniu sankcyjną stawką 20 procent - dodaje Sadurska.

Dlatego w trosce o własne bezpieczeństwo należy zadbać o wypełnienie wszystkich warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Wysokość kwot wolnych od podatku od spadków:

9637 zł (pierwsza grupa podatkowa: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzicach, dziadkach, pradziadkach), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowe.

7276 zł (druga grupa podatkowa : zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,

4902 zł (trzecia grupa podatkowa - pozostali nabywcy)