Artykuł Dodaj artykuł

Pity 2016 z przychodów nieobjętych obowiązkiem odprowadzania zaliczek na podatek

12-09-2016, 02:00

Polscy podatnicy co do zasady mają obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego. Jednakże od niektórych przychodów rozliczamy pit po zakończeniu roku podatkowego, gdyż nie są one objęte obowiązkiem odprowadzania zaliczek w trakcie roku.

Pity 2016 będziemy rozliczać po zakończeniu roku podatkowego od przychodów nieobjętych obowiązkiem odprowadzania zaliczek, do których należą :

  1. przychody kapitałowe (m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach akcyjnych i spółkach z o.o.),
  2. ze zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych (wybudowanych bądź nabytych w ciągu 5 ostatnich lat)).

Rozliczenie PIT-38 z przychodów o charakterze kapitałowym

Pity 2016 z przychodów nieobjętych obowiązkiem odprowadzania zaliczek na podatekRozliczając https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/ sprawdź, czy miałeś przychody o charakterze kapitałowym. Przychody ze zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziału w spółkach należy rozliczyć po zakończeniu roku na formularzu PIT-38.

Rozliczenie PIT 2016 na druku PIT-38 złożyć powinni podatnicy, którzy w 2016 roku uzyskali poza działalnością gospodarczą (prywatnie) przychody z tytułu:

  • odpłatnego zbycia, papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych,
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach
  • objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach

Bardzo często podstawą do wypełnienia PIT-38 są dane zawarte w PIT-C sporządzanym przez biura maklerskie.

W internetowym programie do pit już od 1 stycznia 2017 można będzie rozliczyć PIT-38 za 2016 rok z załącznikami: PIT/ZG oraz ZAP-3. Dobry program pit podpowiada, jakie dokumenty trzeba przygotować, aby sprawnie wypełnić deklarację oraz jakie formularze należy wybrać i wypełnić pity 2016 (PIT 38,PIT/ZG, PIT 37, PIT 36 lub inne) dla przychodów, jakie uzyskuje podatnik. PIT-38 za 2016 rok z programem internetowym wypełnia się szybko i bezpiecznie.

Ministerstwo Finansów udostępnia podatnikom możliwość skorzystania ze wstępnie wypełnionego PIT-38.

Rozliczenie PIT-39 ze zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych

Deklarację PIT-39 składa się po zakończeniu roku podatkowego, nawet jeśli zbycie nieruchomości nastąpiło na początku roku, np. w styczniu. Podatnik na druku PIT-39 składanym w rozliczeniu pit 2017 za rok 2016 powinien wykazać przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Zbycie nieruchomości nabytej w 2010 r. i wcześniej nie spowoduje konieczności rozliczenia PIT-39, gdyż od końca roku jej nabycia minęło 5 lat i przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać PIT.

Deklarację PIT-39 dotyczy rozliczenia przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Deklaracji nie składają przedsiębiorcy, którzy sprzedają nieruchomości należące do majątku firmowego – taka sprzedaż wymaga rozliczenia w ramach przychodów z działalności.

Rozliczenia PIT-39 można dokonać online, wystarczy wybrać dobry program do pit.

Pity 2016 składamy po zakończeniu roku podatkowego.Termin składania zarówno PIT-38 jak i PIT-39 upływa 30 kwietnia roku następnego, data ta jest też ostatecznym terminem zapłacenia podatku dochodowego. Możliwe jest wcześniejsze złożenie deklaracji podatkowej – a zapłacenie podatku do tego terminu.

Podobne artykuły