Koszyk: BRAK

Artykuł Dodaj artykuł

Ulga B+R – korzystnie być innowacyjnym

Do końca 2015 roku obowiązywała ulga na nowe technologie, która od pierwszego stycznia 2016 została zastąpiona ulgą na działalność badawczo-rozwojową (B+R). To nowy sposób na obniżenie podstawy opodatkowania dla innowacyjnych przedsiębiorców.

Do końca 2015 roku obowiązywała ulga na nowe technologie, która od pierwszego stycznia 2016 została zastąpiona ulgą na działalność badawczo-rozwojową (B+R). To nowy sposób na obniżenie podstawy opodatkowania dla innowacyjnych przedsiębiorców.

pixabay.com
pixabay.com

Ulga B+R pozwala przedsiębiorcom na odliczanie od 10 do 30% wyodrębnionych w ewidencji kosztów kwalifikowanych. W 2017 roku planowany jest wzrost odliczenia do 50%. Z nowej formuły ulgi mogą skorzystać podatnicy CIT i PIT uzyskujący przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie ma ograniczenia jeśli chodzi o wielkość firmy. Jednak trzeba ponieść wydatki na działalność badawczo-rozwojową.

Według art. 5a ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1992), za działalność badawczo-rozwojową uznaje się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny i w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz wykorzystywania ich do tworzenia nowych zastosowań.

Wydatki kwalifikowane brane pod uwagę przy uldze B+R:

  • Składki i pensje pracowników, którzy realizowali działalność badawczo-rozwojową.
  • Surowce i materiały, które zostały wykorzystane do prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.
  • Płatne wyniki badań i analiz, ekspertyzy, usługi doradcze, opinie oraz raporty wykonywane przez jednostki naukowe lub naukowo-badawcze na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.
  • Koszty związane z wykorzystaniem narzędzi i aparatury naukowo-badawczej, ale wyłącznie związanej z działalnością badawczo rozwojową. Nie można odliczyć tych kosztów, jeśli aparatura miała zastosowanie w przedsiębiorstwie do innych celów.
  • Odpisy amortyzacyjne, dokonywane w danym roku podatkowym, od wartości niematerialnych oraz środków trwałych i prawnie wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Nie można tu uwzględnić samochodów osobowych oraz budynków i lokali będących odrębną własnością – do kosztów tych nie stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym.

Ulga B+R a innowacyjność

Wydatki, które podatnicy ponoszą na działalność badawczo-rozwojową, mogą wpływać podwójnie na wysokość podstawy opodatkowania: jako koszt uzyskania przychodu oraz ulga obniżająca podstawię opodatkowania PIT lub CIT. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi B+R powinni pamiętać o tym, że nie jest ona uzależniona od poziomu innowacyjności. Działalność badawczo-rozwojowa powinna jednak mieścić się we wspomnianym wcześniej zapisie z art. 5a ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. Na przyznanie ulgi nie wpływa również efekt podjętych działań w tym zakresie. Warto pamiętać, że działalność badawczo-rozwojowa to nie tylko prace w laboratoriach. Tak samo innowacyjne mogą być wdrożenia, które przedsiębiorca wprowadza np. żeby ulepszyć swój produkt, usprawnić proces produkcji, testować nowe surowce, żeby obniżyć koszty funkcjonowania firmy.

Działanie i korzyści ulgi B+R

Składki i pensje pracowników, którzy realizują działalność badawczo-rozwojową i są zaangażowani w badania w uldze B+R są objęte limitem 30%. Średni, mali i mikro przedsiębiorcy, którzy inwestują w nowinki technologiczne i polepszają innowacyjność swojej firmy, mogą liczyć na 20% obniżenia podstawy opodatkowania. U pozostałych podatników kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 10% kosztów przeznaczonych na działalność badawczo-rozwojową.

Mechanizm ulgi B+R działa w ten sposób, że prowadząc działalność badawczo-rozwojową, czyli zwiększając innowacyjność swojego przedsiębiorstwa, a tym samym jego konkurencyjność, przedsiębiorca uzyskuje większe koszty podatkowe, ale wydaje tyle samo. Wypracowany w ten sposób zysk może być zainwestowany w rozwój firmy, czyli np. pracę nad kolejnymi innowacjami. To pozwala, przynajmniej w jakimś stopniu, uniezależnić się od zewnętrznych źródeł finansowania, a inwestować własne pieniądze. Warto sprawdzić, ile można zaoszczędzić dzięki uldze B+R korzystając z kalkulatora oszczędności przygotowanego przez ekspertów z EY Polska. Na stronie EY Polska dostępny jest raport z badania „EY: Ulga B+R - korzyść na wyciągnięcie ręki”, który pokazuje w jakich obszarach warto prowadzić działalność badawczo-rozwojową i jak innowacje mogą wpływać na rozwój firmy.

Pozostałe zmiany dotyczące wprowadzenia ulgi B+R

Wprowadzenie ulgi B+R przynosi właścicielom firm jeszcze trzy zmiany ważne dla funkcjonowania ich przedsiębiorstw:

  • Nowi przedsiębiorcy dostaną zwrot gotówkowy – podatnicy rozpoczynający działalność badawczo-rozwojową, którym nie uda się osiągnąć zysku podatkowego w odpowiedniej wysokości, będą uprawnieni do otrzymania kwoty odpowiadającej iloczynowi niedoliczonej ulgi B+R i stawki podatku.
  • Dłuższy okres odliczenia – okres odliczenia wydłuży się z trzech do sześciu lat, jeśli nastąpi strata podatkowa lub przedsiębiorca będzie miał zbyt małą podstawę opodatkowania do rozliczenia kosztów kwalifikowanych za dany rok podatkowy.
  • Własność intelektualna to nie przychód – od stycznia 2017 roku aport własności intelektualnej i przemysłowej, wnoszona przez podmiot komercjalizujący, nie jest już opodatkowana podatkiem dochodowym.

Na koniec warto zapamiętać, że odliczeń dokonuje się w zeznaniu CIT-8, PIT-36 lub PIT-36L (w zależności od rodzaju podatnika) za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Analiza własnego przedsiębiorstwa pod kontem ulgi B+R może pomóc rozróżnić czynności, które są innowacyjne i kwalifikują się do uzyskania ulgi i takie, które należy pominąć przy jej rozliczaniu, co pozwoli uniknąć ewentualnych korekt zeznania.

Ulga B+R ma być zachętą dla przedsiębiorców, którzy zaoszczędzone pieniądze będą wydawać na badania i rozwój, co spowoduje korzystnie wpłynie na kondycję nie tylko danego przedsiębiorstwa, ale całej gospodarki. Doświadczenie pokazuje, że proste ulgi, które przynoszą przedsiębiorcom realny zysk, są chętnie przez nich wykorzystywane. Czas pokaże, czy ulga B+R będzie również w przyszłości zaliczana do tego grona.

Więcej o ulgach b+r można dowiedzieć się tutaj: http://www.ey.com/pl/pl/services/tax/grants-and-incentives/ulga-na-badania-i-rozwoj-main

Podobne artykuły