Artykuł Dodaj artykuł

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2019 w podatku dochodowym od osób fizycznych

17-04-2019, 00:00

Już filozofia grecka twierdziła, że jedyną stałą w życiu jest zmiana. Ta zasada dobrze odnosi się do zasad podatkowych w Polsce. Co roku ustawodawca zapewnia podatnikom wiele zmian i nowości, dotyczących deklaracji PIT i e-deklaracji. Wynika to z konieczności dostosowania przepisów prawa do zmieniającej się rzeczywistości i rynku. Jakie zmiany w 2019 roku czekają podatników?

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2019 w podatku dochodowym od osób fizycznych
Nowa / stara kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku, to tak naprawdę kwota określająca limit dochodu wolnego od zobowiązań podatkowych. Jest jednym z narzędzi ustawodawcy, który stara się wspierać podmioty najuboższe i najmniej zarabiające w ten sposób, że określa kwotę do której osoby te nie będą musiały zapłacić podatku PIT do budżetu państwa.

Od kilku lat ustawodawca stara się podnosić kwotę wolną od podatku. Historycznie była to jedna wskazywana wprost kwota pieniężna. Od jakiegoś czasu, ustawodawca postanowił zróżnicować możliwą do wykorzystania kwotę wolną od podatku od indywidualnej sytuacji podatnika - poprzez wskazanie sposobu obliczania kwoty wolnej od podatku, za pomocą określonego wzoru matematycznego.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 27 ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych:

  • 1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
  • 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 złi nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
  • 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Z kwoty wolnej od podatku podatnicy mogą skorzystać zarówno w ramach rozliczenia tradycyjnego PIT, jak i deklaracji elektronicznej e-PIT oraz usługi Twój e-PIT. Na razie nie ma zapowiedzi wprowadzenia nowej kwoty wolnej od podatku.

Kryptowaluty - nowe rozwiązania i podstawy

Jedną z rozwijających się nowości na rynku finansowym w Polsce, są tak zwane kryptowaluty. Kryptowaluty to relatywnie nowe rozwiązanie monetarne, związane z wirtualnymi środkami finansowymi. Cały czas powstają nowe kryptowaluty, jednak do najbardziej znanych można zaliczyć tak zwaną „Bitcoin”, która staje się coraz bardziej powszechnie akceptowanym środkiem płatności dla transakcji internetowych (e-commerce) na całym świecie.

Rozliczanie przychodów z kryptowalut było przedmiotem wielu prac organów podatkowych, które zmieniały swoje stanowisko w sprawie rozliczania handlu wirtualnymi walutami, zarówno w podatku dochodowym, VAT, jak i PCC. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 17 - przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej zakwalifikowano do przychodów z kapitałów pieniężnych. Tego typu zakwalifikowanie ma przejrzysto określać, jaką stawką podatku kryptowaluty, którą podatnicy zastosują w swoim PIT (na przykład PIT-38), powinny być opodatkowane (wskazując na 19% podatku). Wcześniej zdarzało się, że podatnicy byli zmuszeni opodatkować kryptowaluty wysokimi, nawet 32 % zobowiązaniami podatkowymi.

Nowe formy rozliczenia podatku („Twój e-PIT”)

Od 15 lutego 2019 roku, ustawodawca umożliwił nową formę rozliczenia podatku na deklaracjach PIT-37 i PIT-38. Jest to nowy sposób rozliczenia proponowany przez Ministerstwo Finansów od 15 lutego 2019 roku. Pozwala na skorzystanie z pracy Krajowej Administracji Skarbowej, która na podstawie informacji przekazywanych przez płatników (pracodawców), podatników w poprzednich zeznaniach, oraz innych organów przygotowuje PIT w wersji elektronicznej dla podatnika.

Korzystanie z usługi „Twój e-PIT” umożliwia różne rozwiązania:

  • Sprawdzenie i zaakceptowanie przygotowanego PIT bez zmian;
  • Sprawdzenie, zmianę (edycję) przygotowanego PIT jego akceptację;
  • Odrzucenie przygotowanego PIT i złożenie deklaracji indywidualnej;
  • Nie podejmowanie żadnych działań – wtedy 30 kwietnia 2019 organy podatkowe uznają, że przygotowana w usłudze „Twój e-PIT” została domyślnie zaakceptowana i staje złożona za podatnika.

Na razie usługa „Twój e-PIT” umożliwia rozliczenie w ograniczonym zakresie - dla podatników dwóch podstawowych deklaracji. Ustawodawca jednak już też zapowiada, że w zakresie rozliczenia PIT za 2019 w 2020 roku możliwości te będą rozszerzane – na kolejne deklaracje, takiej jak PIT-36, a połączenie systemów z kolejnymi elementami elektronicznej e-administracji (na przykład z elektronicznym rejestrem PESEL), umożliwi między innymi automatyczne wprowadzenie danych z zakresu ulg na nowonarodzone dzieci, itp..

Posumowanie i rekomendacje

Składając deklarację podatkową PIT lub jakikolwiek inny dokument oficjalny, musi on spełniać aktualne (bieżące) normy. Powszechnie obowiązujące przepisy są wiążące od momentu wejścia w życie dla wszystkich podmiotów, których dotyczą. Nie ważne czy podatnik je zna (zapoznał się z nimi), czy nie. Dlatego aby nie ponieść negatywnych konsekwencji nieznajomości prawa, należy śledzić najważniejsze aktualne zmiany w przepisach, w tym tych dotyczących przepisów podatkowych. Ze względu na bardzo dużą obecnie ilość wprowadzanych nowości i uaktualnień, jednym z dobrych rozwiązań przy wypełnianiu PIT, jest skorzystanie z profesjonalnych narzędzi i programów do pracy nad deklaracją – dzięki temu, korzystając z nowoczesnej technologii, podatnicy mają możliwość korzystania z aktualnych wzorów i rozwiązań.

Podobne artykuły