ksiegowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Regulacja zawodu księgowego – branża popiera wprowadzenie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Certyfikacja zawodu księgowego to temat, który budzi emocje wśród księgowych. Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje społeczne, aby sprawdzić zapotrzebowanie branży. Wśród propozycji, jakimi są pełna regulacja, profesjonalizacja zawodu oraz brak zmian obecnego stanu z uwzględnieniem pewnych korekt, najwięcej głosów opowiedziało się za wprowadzeniem obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dlaczego?

Certyfikacja zawodu księgowego to temat, który budzi emocje wśród księgowych. Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje społeczne, aby sprawdzić zapotrzebowanie branży. Wśród propozycji, jakimi są pełna regulacja, profesjonalizacja zawodu oraz brak zmian obecnego stanu z uwzględnieniem pewnych korekt, najwięcej głosów opowiedziało się za wprowadzeniem obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dlaczego?

Stoimy na stanowisku, że każdy nabywca usług księgowych powinien mieć dostęp do tych obiektywnie charakteryzujących się wysoką jakością, rzetelnością oraz odpowiednim stopniem profesjonalizmu zawodowego. Aby to osiągnąć, w naszej ocenie konieczne jest wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na uznanie, że dana osoba dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania zawodu księgowego.

Naszym zdaniem mechanizmem takim będzie wprowadzenie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przez co rozumiemy obligatoryjne, okresowe odbycie dwóch rodzajów szkoleń: (i) uaktualniających wiedzę oraz (ii) utrwalających wiedzę, przede wszystkim z zakresu podatków i rachunkowości.

Jednocześnie mając na uwadze poruszony aspekt „kolizji” pomiędzy zawodami doradcy podatkowego oraz księgowego, wskazujemy na potrzebę podjęcia próby wyraźnego rozróżnienia prawa księgowych do informowania klientów o określonych skutkach prawnych i podatkowych ich działań od opiniowania takich działań. Granica pomiędzy przekazaniem informacji a udzieleniem porady, rekomendacji, wskazówek czy wytycznych w pewnych aspektach może się bowiem okazać niezwykle cienka.

Wyjaśniając powyższe uważamy za zasadne doprecyzowanie możliwych do świadczenia przez księgowych usług związanych z możliwością udzielania porad w mniej skomplikowanych sprawach podatkowych oraz dotyczących informowania swych klientów o treści przepisów, ich skutkach i wpływie na określone rozliczenia podatkowe oraz prowadzone księgi rachunkowe lub ewidencje podatkowe (Księga Przychodów i Rozchodów).

Całość zaprezentowanych powyżej rozwiązań w naszej ocenie przyczyni się do zwiększenia jakości usług księgowych oraz w dalszej perspektywie przełoży się na zapewnienie bezpieczeństwa współpracy pomiędzy osobą wykonującą zawód księgowego a nabywcą usług księgowych.

Prezentowane stanowisko jest wyrazem uznania poglądów i zapatrywań środowiska, na podstawie badania opinii dotyczącej licencjonowania zawodu księgowego wśród osób związanych z branżą księgową, we współpracy z Kancelarią LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz / Akademia LTCA. My również przychylamy się do opinii wyrażonych przez liczną grupę naszych respondentów. Rozumiemy, że odpowiednią wiedzę i umiejętności podnoszące jakość świadczonych usług i profesjonalizm w działaniu można nabyć we własnym zakresie uczestnicząc w szkoleniach. Jednocześnie uważamy, że warto rozważyć, aby nabywca usług księgowych miał narzędzia służące weryfikacji zdobytej przez usługodawcę (osobę wykonująca zawód księgowego) wiedzy. W tym zakresie za wskazane uznajemy, aby fakt odbycia wymaganych szkoleń mógł być dokumentowany stosownymi certyfikatami, które wydawałby podmiot organizujący szkolenie, wyłącznie po odbyciu szkolenia i odnotowaniu obecności danego uczestnika.

To bardzo ważne, ponieważ Ministerstwo Finansów ma świadomość, że wprowadzenie ewentualnych zmian dotyczących zawodu księgowego może wpłynąć na decyzje zawodowe wielu osób, a także ma znaczenie dla tych zawodowo świadczących usługi księgowe, jak i dla podmiotów korzystających z tych usług, dlatego też chce pozyskać z rynku informacje, które pozwolą wytyczyć kierunek dalszych działań.

Artykuł reklamowy