ksiegowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Wyzwania sektora ubezpieczeniowego - na jakie zmiany muszą przygotować się towarzystwa ubezpieczeniowe?

Rozwijająca się technologia, a wraz z nią zmiany w zakresie praw i regulacji stanowią największe wyzwania w działalności sektora ubezpieczeniowego. Tematyce tej zostaną poświęcone warsztaty online zatytułowane: Wyzwania sektora ubezpieczeniowego - nowe spojrzenie na APK, zarządzanie produktami zgodnie z ESG, kanały dystrybucji i trendy technologiczne.

Wyzwania sektora ubezpieczeniowego - na jakie zmiany muszą przygotować się towarzystwa ubezpieczeniowe?

Rozwijająca się technologia, a wraz z nią zmiany w zakresie praw i regulacji stanowią największe wyzwania w działalności sektora ubezpieczeniowego. Tematyce tej zostaną poświęcone warsztaty online zatytułowane: Wyzwania sektora ubezpieczeniowego - nowe spojrzenie na APK, zarządzanie produktami zgodnie z ESG, kanały dystrybucji i trendy technologiczne.

Zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi zgodnie z ESG

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed towarzystwami ubezpieczeniowymi w 2023 roku jest niewątpliwie zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi zgodnie z ESG. Skrót ten według definicji Komisji Europejskiej odnosi się do oddziaływania biznesu na otoczenie, środowisko oraz społeczeństwo.

Regulacje nakładają na instytucje ubezpieczeniowe intensyfikację działań zgodnych z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. W związku z tym każda organizacja w swoich procesach biznesowych jest zobowiązana do szerszego spojrzenia - nie tylko na swoje zyski, ale również kwestie społeczno-gospodarcze i środowiskowe. 

Jakie zmiany należy zatem wdrożyć? Istotne są zarówno działania mające na celu przeorganizowanie procesów w taki sposób, by zredukować ślad węglowy, jak i tworzenie zoptymalizowanych pod kątem CSR produktów ubezpieczeniowych, które zwiększą zaangażowanie klientów w działaniach prośrodowiskowych. Choć są to zmiany idące z duchem czasu, wprowadzenie ich wymaga od organizacji znacznych zmian w zakresie dotychczasowego modelu biznesowego. 

Wzrost znaczenia APK w branży ubezpieczeniowej

Analiza potrzeb klienta to istotny element pracy branży ubezpieczeniowej, którego celem jest dopasowanie produktu ubezpieczeniowego do klienta, na podstawie jego potrzeb, wymagań oraz sytuacji finansowej.

Regulacje związane bezpośrednio z APK mimo, że praktykowane od wielu lat, nie zawsze były dostatecznie precyzyjne, co mogło prowadzić do sytuacji, w której klient nabywał ubezpieczenie nieodpowiednie do swoich potrzeb.

Nowe spojrzenie na proces analizy potrzeb klienta zapewnia wyższą skuteczność w identyfikacji prawdziwych potrzeb klienta oraz dopasowaniu najlepszej dla niego oferty. 

Jakie rozwiązania zastosować, aby obowiązek przeprowadzenia APK nie pozostawał jedynie czynnością wymaganą przez regulacje prawne?

Najlepsze rozwiązania to rozwiązania najprostsze – co to oznacza ? Po pierwsze konstrukcja pytań w analizie potrzeb powinna być jasna, przejrzysta i zrozumiała. Powinniśmy stosować pytania zamknięte tak aby klient mógł udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Po drugie warto zamieścić przykład kiedy świadczenie jest przyznawane, a kiedy się nie należy. Taki element daje szersze spektrum dla klienta, poza tym jest pewnym zabezpieczeniem dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego w przypadku zastrzeżeń missellingu. W przypadku produktów inwestycyjnych, bądź związanych z inwestycjami warto przeprowadzić profilowanie klienta, czyli określenie tolerancji ryzyka i oczekiwanego zysku. Połączenie elementów pytań zamkniętych i przykładów daje większą przejrzystość działania produktu jak również jest bezpieczniejsze zarówno z punktu widzenia oferenta jak i klienta. - Krzysztof Powązka, CSO, Dyrektor Sprzedaży, Laven.

Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń

Jednym z istotniejszych wyzwań dla branży jest wykorzystanie nowoczesnych kanałów dystrybucji ubezpieczeń, co pozwoli dotrzeć do znacznie większej liczby klientów oraz dopasować się do ich preferencji.

Zmiany w zakresie przemodelowania struktury sprzedażowej firm ubezpieczeniowej mają miejsce już od kilku lat. Oczywiste jest, że w perspektywie długofalowej takie zmiany są opłacalne, czego dowodem jest znaczny wzrost sprzedaży ubezpieczeń zdalnie, za pośrednictwem internetu czy aplikacji mobilnych.

Zmiana modelu biznesowego i większa koncentracja w obszarze rozwijania nowoczesnych kanałów dystrybucji pozwoli na redukcję kosztów, przy zachowaniu optymalnej efektywności sprzedaży i wysokiej jakości oferowanych usług.

Wdrożenie nowego standardu chmury obliczeniowej wg PIU

Zmiany, z jakimi zmagają się towarzystwa ubezpieczeniowe w 2023 roku to również dostosowanie się do nowego standardu chmury obliczeniowej wg PIU. Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała zbiór zasad przygotowania i przeprowadzenia skutecznego wdrożenia chmury, z uwzględnieniem wszystkich wymagań prawnych oraz nadzorczych. Chmura ubezpieczeniowa stanowi istotny element cyfryzacji rynku ubezpieczeń, a dla sektora jest szansą na rozwój oraz optymalizację biznesu. Kluczem jednak jest dostosowanie procesów opartych o rozwiązania chmurowe do przepisów ustawy UDUiR w zakresie przepisów regulujących umowy outsourcingu. 

Przed sektorem ubezpieczeniowym stoi obecnie wiele wyzwań, które są wynikiem rozwoju technologii oraz zmian w regulacjach prawnych. Prelegenci omówią najważniejsze z nich podczas warsztatów: Wyzwania sektora ubezpieczeniowego - nowe spojrzenie na APK, zarządzanie produktami zgodnie z ESG, kanały dystrybucji i trendy technologiczne.

Artykuł reklamowy

Artykuł został dodany przez firmę

MM Conferences S.A.

MM Conferences S.A., to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce, który rokrocznie przygotowuje niemal kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.