ksiegowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

PIT krok po kroku - co powinieneś wiedzieć o rozliczeniach podatkowych?

Jak co roku miliony Polaków stoją przed koniecznością złożenia zeznań podatkowych, znanych również jako PIT. Proces ten jest nieodłącznym elementem prawidłowego funkcjonowania społecznego i ekonomicznego kraju. Nieterminowość złożenia zeznań podatkowych może wiązać się z nałożeniem kar finansowych lub innych sankcji przez urząd skarbowy. Aby zrobić to właściwie, należy znać i rozumieć przepisy, które to regulują. Czym jest PIT i w jaki sposób się z niego rozliczyć? Jakie daty należy wpisać do kalendarza? O tym dowiecie się z poradnika Intrum „Finanse w Praktyce”.

PIT krok po kroku

Jak co roku miliony Polaków stoją przed koniecznością złożenia zeznań podatkowych, znanych również jako PIT. Proces ten jest nieodłącznym elementem prawidłowego funkcjonowania społecznego i ekonomicznego kraju. Nieterminowość złożenia zeznań podatkowych może wiązać się z nałożeniem kar finansowych lub innych sankcji przez urząd skarbowy. Aby zrobić to właściwie, należy znać i rozumieć przepisy, które to regulują. Czym jest PIT i w jaki sposób się z niego rozliczyć? Jakie daty należy wpisać do kalendarza? O tym dowiecie się z poradnika Intrum „Finanse w Praktyce”.

Czym jest PIT?

To podatek dochodowy od osób fizycznych, należący do podatków bezpośrednich. Istnieje wiele rodzajów dochodów, takie jak wynagrodzenia za pracę, z kapitałów czy działalności gospodarczej. Dochód rozumiany jest jako nadwyżka sumy uzyskanych przychodów nad kosztami ich uzyskania w określonym roku podatkowym. To także nazwa deklaracji rozliczeniowych, jakie podatnicy składają do Ministerstwa Finansów.

- Wśród najpopularniejszych formularzy PIT wymienia się PIT-36, skierowany do podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz PIT-37, służący do rozliczenia rocznych zarobków - wypełnia się go na podstawie druku PIT-11, czyli informacji wskazującej wysokość pobranych na podatek zaliczek, a także wypłaconego wynagrodzenia – tłumaczy Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

Otrzymałem PIT do rozliczenia. Co dalej?

Aby poprawnie przejść przez tę procedurę, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

1. Określić, z jakiego PIT-u powinniśmy skorzystać.

Choć do najpopularniejszych zeznań podatkowych zalicza się PIT-36 i PIT-37, ich rodzajów jest zdecydowanie więcej. Wynikają one z osiągania dochodu z innego źródła niż umowa o pracę czy umowa o zlecenie. Wśród popularnych formularzy wymienić można:

 • PIT-16 – przeznaczony dla podatników wybierających kartę podatkową, jako metodę rozliczenia,
 • PIT-38 – służący do rozliczania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • PIT-39 – deklaracja składana przez podatników, którzy sprzedali nieruchomości,
 • PIT-OP – oświadczenie składane przez emerytów lub rencistów związane z przekazaniem 1,5% podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego.

2. Zapoznać się z metodami, jakimi można się rozliczyć.

Istnieją różne sposoby, za pomocą których podatnik może złożyć swoją deklarację – od tradycyjnych, po rozwiązania cyfrowe:

 • osobiście, składając zeznanie roczne w okienku podawczym, w formie papierowej w urzędzie skarbowym – w tym celu należy zgłosić się do właściwego, miejscowego urzędu skarbowego. Urząd właściwy określa się pod względem miejsca zamieszkania podatnika w dniu, w którym składana jest deklaracja. W przypadku rozliczeń małżonków urzędem właściwym będzie ten wskazany we wspólnej deklaracji podatkowej,
 • rozliczenie deklaracji online – to najszybszy sposób rozliczenia. Można skorzystać z przeznaczonej do tego aplikacji, jak np. e-pity lub Twój e-PIT. Korzystając z tego rozwiązania, nie trzeba uzupełniać danych ręcznie – można je pobrać automatycznie z serwerów Ministerstwa Finansów.

- W ten sam sposób można rozliczyć małżonka, dodając go do listy. Przed zatwierdzeniem złożenia deklaracji warto zweryfikować, czy wszystkie dane zostały zaciągnięte prawidłowo oraz, czy nie przysługują dodatkowe ulgi i odliczenia. Jeśli wszystko się zgadza, zatwierdzamy dokument i wysyłamy do rozliczenia – mówi Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

Często usługi takie, jak Twój e-PIT wymagają zalogowania przy użyciu np. profilu zaufanego lub aplikacji mObywatel, przed przystąpieniem do próby złożenia PIT-u w ten sposób upewnijmy się, że spełniliśmy niezbędne wymogi techniczne. W przypadku osób pozbawionych wolności deklarację należy dostarczyć administracji zakładu, w którym przebywają, natomiast żołnierze mają możliwość złożenia formularza u dowódcy jednostki.

- Bardzo ważne jest, aby składając deklarację, odebrać i zachować potwierdzenie jej złożenia. To dowód, że podatnik rozliczył się w ustawowym czasie – mówi Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

Terminy składania PIT

Wyróżnia się kilka terminów, które należy brać pod uwagę przy rozliczeniu podatkowym:

 • 15.02 – od tego dnia każdy podatnik będzie mógł rozliczyć swój PIT,
 • 29.02 - płatnicy mają obowiązek przesłania podatnikowi informacji PIT-11 o wysokości uzyskanego w danym roku przychodu,
 • 30.04 - ostatni termin na złożenie deklaracji.

Terminów trzymać się muszą nie tylko podatnicy, ale również urząd skarbowy. W zależności od tego, kiedy została złożona deklaracja i z jakiej metody skorzystano, zwrot nadpłaconego podatku powinien dotrzeć do podatnika w terminie do trzech miesięcy.

Ulgi przysługujące podatnikom

W polskim prawie istnieje wiele ulg podatkowych, mogących zmniejszyć jego wysokość lub zwiększyć jego zwrot. Takie ulgi uzależnione są od spełnienia określonych warunków i kryteriów, zawartych w polskim prawie podatkowym.

Wśród popularnych ulg stosowanych przez podatników wyróżnia się między innymi:

 • zwolnienie dla młodych (ulga dla młodych), należne osobom do 26. roku życia, uzyskującym przychody z umów o pracę, zlecenie lub z tytułu odbywanej praktyki absolwenckiej, którzy nie przekroczyli przychodów w wysokości 85 528 zł w roku podatkowym,
 • ulgę abolicyjną należną podatnikom uzyskującym przychody z zagranicy. Wykazuje się ją, stosując PIT-36, PIT/ZG lub PIT/O i przysługuje do wartości 1360 zł. Mogą z niej skorzystać także osoby rozliczające się na zasadach: ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28) lub podatku liniowego (PIT-36L),
 • związana z wydatkami na cele rehabilitacyjne, przysługująca osobom posiadającym orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego/umiarkowanego/lekkiego) lub orzeczenie: o całkowitej niezdolności do pracy lub do samodzielnej egzystencji, a także osobom, które otrzymały decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • ulgę w związku z użytkowaniem Internetu nawet do 760 zł. Podstawą do jej otrzymania jest przedstawienie opłaconej faktury imiennej zawierającej wydatki w związku z użytkowaniem sieci (stacjonarnie lub przenośnie). Warto jednak mieć na uwadze, że nie mogą to być usługi, w ramach których zawiera się również Internet, jak np. abonament za sprzęt z dostępem do sieci[1],
 • ulgę podatkową od darowizn przekazanych na działalność pożytku publicznego, przy czym łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika za rozliczany rok.

- Składanie zeznań podatkowych w Polsce może być procesem skomplikowanym, ale zrozumienie podstawowych zasad, terminów i dostępnych ulg podatkowych może znacznie ułatwić to zadanie. Warto być świadomym swoich praw i obowiązków, a także korzystać z dostępnych, oferowanych przez rząd narzędzi – mówi Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

Kary za niedotrzymanie terminów

- Nieterminowe złożenie deklaracji lub całkowity brak rozliczenia z urzędem skarbowym może skutkować poważnymi konsekwencjami. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, może być to postrzegane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe – tłumaczy Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

Wykroczeniem skarbowym jest niezłożenie PIT-u w terminie, o ile kwota niezapłaconego podatku nie przekroczy pięciokrotnej wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Osoba, która się go dopuści, może ponieść karę finansową w wysokości od 1/10 do nawet 20-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia (wraz z należnymi odsetkami). Traci też prawo do przysługujących ulg i zwolnień.

Przestępstwo skarbowe może być karane grzywną (do 720 stawek dziennych), ograniczeniem lub pozbawieniem wolności nawet do 5 lat.

W przypadku całkowitego pominięcia rozliczenia rocznego, niezłożenia deklaracji w terminie lub nieprawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych istnieje możliwość dobrowolnego przyznania się do naruszenia przepisów podatkowych, czyli złożenia tak zwanego czynnego żalu. Można to zrobić, składając pismo w organie, w którym podatnik się rozlicza (urząd skarbowy/celno-skarbowy). Aby móc skorzystać z tej opcji, trzeba to zrobić, zanim zostanie się wezwanym w związku z popełnieniem czynu zabronionego.[2]


[1] https://www.e-pity.pl/ulgi-odliczenia/

[2] https://www.podatnik.info/publikacje/kara-za-niezlozenie-pit-w-terminie,6217da