Prezentacja firmy Napisz do firmy ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Eurofinance Training

Eurofinance Training

MISJA FIRMY: rozwój i ciągłe doskonalenie świadczonych usług, optymalne dostosowanie do zidentyfikowanych potrzeb Klienta, opracowanie kompleksowych systemów edukacyjnych, profesjonalna obsługa


MISJA FIRMY:

• rozwój i ciągłe doskonalenie świadczonych usług
• optymalne dostosowanie do zidentyfikowanych potrzeb Klienta
• opracowanie kompleksowych systemów edukacyjnych
• profesjonalna obsługa
• skuteczność realizowanych projektów podlegających pogłębionej analizie
• ewaluacja podejmowanych działań
• nowatorskie projekty szkoleniowo - doradcze
• wdrażanie koniecznych zmian, odpowiadającym wymaganiom rynku

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE NA RYNKU:

doświadczenie
- przeszkolonych ponad 25 tysięcy osób w ciągu ostatnich 3 lat
- baza ponad 1000 programów szkoleniowych
gwarancja jakości
- wysokie oceny z ankiet poszkoleniowych kształtujące się na poziomie 5,1 w skali 6 stopniowej
- możliwość korzystania z indywidualnych lub grupowych konsultacji po szkoleniu
profesjonalizm
- współpraca z zespołem ponad 250 specjalistów - praktyków
- redakcja licznych raportów, artykułów prasowych, biuletynów informacyjnych

PAKIET obejmujący gwarancję:

Praktyczności - uwzględnienie podczas szkolenia przykładów zaproponowanych przez klienta na 7 dni przed jego rozpoczęciem oraz zestawu przykładów tematycznych.
Informacji - przed szkoleniem przeprowadzona zostanie ankieta, która precyzyjnie określi oczekiwania uczestników szkolenia.
Opinii - po kursie przygotowana zostanie wśród słuchaczy ankieta z oceną zarówno strony organizacyjnej, jak i merytorycznego przygotowania oraz sposobu prowadzenia zajęć przez wykładowcę.