Partner

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym.