Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

RAKS SQL
ksiegowosc.org id33196 00.00 PLN 5 5

RAKS SQL

Podgląd
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi ksiegowosc.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

LautaSoft

Piękna 13
85-303 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 52348 28 25
kom.: 783 975 833
faks: 52348 28 25
e-mail: biuro@lautasoft.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

RAKS SQL jest systemem w pełni zintegrowanym, dane z każdego obszaru działalności: sprzedaży, obsługi magazynu, finansów, księgowości, kadr i płac trafiają w jedno miejsce, gdzie mogą być dowolnie przetwarzane. Dzięki integracji każdy z obszarów przedsiębiorstwa korzysta na bieżąco z potrzebnych informacji.

RAKS SQL oferuje pełną gamę zintegrowanych modułów, zapewniających wsparcie m.in w zakresie:

• sprzedaży i obsługi zamówień
• zakupów i dostaw
• księgowości i środków trwałych
• kadr i płac
• zarządzania relacjami z klientem (CRM)
• zarządzania sprzedażą
• magazynu i produkcji
• zarządzania finansami
• analiz finansowych i budżetowania
• zarządzania współpracą z kontrahentami z obszaru UE i z poza tego obszaru
• zdalnego dostępu

Kasa, Bank i Rozrachunki

Moduł systemu RAKS SQL odpowiedzialny za ewidencję oraz kontrolę operacji kasowych i bankowych. Program zawiera dane o rozrachunkach z kontrahentami, a także informacje o ruchu środków pieniężnych w firmie. Usprawnia prowadzenie operacji kasowych. Pozwala na bieżąco kontrolować wpływy i wydatki. Współpracuje z następującymi systemami bankowymi elektronicznego przesyłania przelewów: MultiCash, HomeCash, Baset, Goniec, VideoTEL, Corporate Banking, CityDirect, NetBank, Click, Bresoc, MiniBank24.

System RAKS SQL posiada rozbudowany moduł ewidencji rozrachunków, który jest ściśle zintegrowany z częścią sprzedażową i ewidencją księgową, jednakże logicznie został z niej wydzielony.

Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy szereg nowych możliwości m.in.:

• tworzenie rozrachunków na etapie powstawania dokumentów źródłowych (dokumenty kasowe, wyciągi bankowe),
• powiązanie rozrachunków z kontrahentem/pracownikiem umożliwia tworzenie kompensat m.in. pomiędzy kontrahentem, który jest dostawcą i odbiorcą, czyli pomiędzy fakturą zakupu i sprzedaży,
• w ramach kontrahenta/pracownika możliwe jest rozliczanie dowolnych należności zobowiązań dowolną ilością rozliczeń/powiązań.

Dzięki nowej ewidencji rozrachunków uzyskujemy pełną kontrolę rozliczeń należności i zobowiązań. Bogactwo zestawień i raportów takich jak: stan rozrachunków, wiekowanie należności, wezwanie do zapłaty, wezwanie do uzgodnienia sald, nota odsetkowa, różnice kursowe dodatkowo usprawniają i automatyzują codzienną pracę.

Podstawowe cechy użytkowe:

• Kontrola przepływu gotówki w kasie. Rejestracja operacji gotówkowych zachodzących w firmie (KP, KW).
• Rozliczanie nierozliczonych rozrachunków podczas wystawiania dokumentów kasowych.
• Prowadzenie kasy walutowej – stan kasy w wybranej walucie.
• Tworzenie raportów kasowych za dowolny okres, do określonego dokumentu (od pozycji do pozycji). Tworzenie wielu raportów w jednym dniu.
• Pełna obsługa zaliczek pracowniczych , obsługa wniosków o zaliczkę, wypłata zaliczki, rozliczenie zaliczki.
• Zawsze aktualny stan kasy.
• Wprowadzanie rozrachunków.
• Rozliczanie rozrachunków dowolnym innym rozrachunkiem lub dokumentem kasowym.
• Dołączanie niepowiązanych rozrachunków do dokumentu.
• Kontrolowanie nierozliczonych należności i zobowiązań.
• Wiekowanie rozrachunków, wezwanie do zapłaty, różnice kursowe, nota odsetkowa.
• Pełna obsługa banku
• Wystawianie i rejestracja poleceń przelewu. Przesyłanie wybranych przelewów do homebankingu.
• Wprowadzanie wyciągów bankowych (import przelewów wychodzących )
• Rozliczanie dokumentów rozrachunkowych podczas wprowadzania wyciągów bankowych

Księga Handlowa

Księga Handlowa RAKS SQL to kompletny i w pełni zintegrowany SYSTEM KSIĘGOWY składający się ze wszystkich niezbędnych elementów do sprawnego prowadzenia pełnej księgowości w firmach prywatnych, państwowych, fundacjach i organizacjach non profit.

Kluczowe możliwości:

• Pełna i zautomatyzowana obsługa Księgi Handlowej
• Pełna obsługa Finansów:
  ° obsługa kasy: raporty kasowe, dokumenty kasowe, zaliczki pracownicze,
  ° obsługa banku: wyciągi bankowe, przelewy, systemy bankowości elektronicznej (eksport/import, obsługa płatności masowych),
  ° obsługa rozrachunków: pełna ewidencja należności i zobowiązań, dowolne rozliczenia, kompensaty, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, wiekowania należności.
• Pełna integracja i ciągłość ewidencji
• System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe
• Rozszerzony system rejestracji i ewidencji dokumentów księgowych
• Stan dokumentów - nie zarejestrowany, w buforze, zarejestrowany , zaksięgowany
• Kosz dokumentów: to zabezpieczenie przed przypadkowym bądź niepowołanym usunięciem dokumentu księgowego z systemu.
• System ewidencji rozrachunków
• Dedykowany system obsługi deklaracji podatkowych
• Generator Raportów i Zestawień
• Bezpośrednie połączenie z arkuszem Microsoft Excel
• Monitor pracy księgowych
• Dodatkowe elementy:
• Pełna ewidencja i amortyzacja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja pojazdów i ich przebiegu. Rejestracja zestawów/kompletów, tworzenie centrów kosztowych wraz z ich automatycznym uwzględnieniem w rozksięgowaniu.
• Pełna współpraca z modułem Analiz Finansowych i Budżetowania.
• System załączników - W systemie istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej.

Księga podatkowa

Niezwykle prosty i przyjazny program przeznaczony dla firm, rozliczających się z urzędem skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Aplikacja jest prosta w obsłudze, intuicyjna, zgodna z przepisami i bogata w liczne możliwości usprawniające pracę.

Sprzedaż

Program pozwala na zautomatyzowanie procesów obsługi sprzedaży, zamówień, zakupów, magazynu, płatności i rozliczeń z kontrahentami. RAKS SQL Sprzedaż umożliwia łatwe wystawianie i zarządzanie fakturami VAT, WDT, WNT, fakturami zaliczkowymi i eksportowymi w dowolnej walucie. Zapewnia obsługę sprzedaży detalicznej oraz hurtowej. Umożliwia tworzenia wielu cenników, definiowanie dowolnej ilości grup rabatowych, obsługę płatności (kasa, bank) oraz prowadzenie wielu magazynów.

Punkt Obsługi Sprzedaży

RAKS SQL POS to kompletne rozwiązanie stworzone dla sklepów i sieci handlowych, w których czas obsługi klienta (sprzedaży) stanowi kluczowy problem. Prosta obsługa, łatwa i czytelna nawigacja, współpraca z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, ekranami dotykowymi - to tylko niektóre zalety programu.

Zarządzanie sprzedażą

System umożliwia łatwą i szybką kontrolę działań prowadzonych przez handlowców. Określa etap realizacji i szanse skutecznej sprzedaży w podziale na kanały sprzedaży, klientów i pracowników. Pozwala na prognozowanie przyszłych przychodów.

Podstawowe cechy modułu

• Prognozowanie zysków ze sprzedaży.
• Monitorowanie procesu sprzedaży (etapy sprzedaży, realizowane operacje i zadania).
• Analizowanie danych związanych z procesem sprzedaży oraz zakończoną sprzedażą.
• Ocena sprzedaży (ogólna ocena procesu sprzedaży w prognozowanym okresie, ocena efektywności pracy z punktu widzenia pracodawcy) podejmowanie właściwych decyzji, wyciąganie wniosków.

W skład Zarządzania sprzedażą wchodzą.

• Szanse sprzedaży
• Oferty
• Zamówienia od odbiorców
Operacje i zadania – powiązanie z częścią operacyjną
• Zarządzanie umowami z odbiorcami/dostawcami

Zakupy

System RAKSSQL posiada rozbudowany moduł zakupów w pełni zintegrowany z częścią sprzedażową. Użytkownik może wprowadzać do systemu wszystkie dokumenty kosztowe, zaś dzięki powiązaniu z częścią finansową możliwa jest pełna kontrola zobowiązań i należności. Moduł rozrachunki pozwala na łatwą kontrolę nad finansami firmy. Wiekowanie rozrachunków, pełna historia płatności, powiązanie z wyciągiem bankowym poszczególnych dokumentów, zestawienia zakupów i kosztów upraszczają zarządzanie finansami i ułatwiają zachowanie płynności finansowej. Pełna integracja systemu pozwala łatwo rozliczyć fakturę zakupu z fakturą sprzedażową (kompensata, możliwość rozliczania zaliczek pracowniczych nawet na pomocą przelewów) i zapewnia pełny obraz firmy z jednego programu.

Kluczowe możliwości:

• Pełna obsługa dokumentów zakupu: Faktura zakupu, Korekta zakupu, Zamówienie do dostawców, Faktury wewnętrzne WNT.
• Zbiorcze faktury zakupu (z wielu PZ).
• Szybki wybór kontrahenta według nazwy skróconej, numeru NIP lub kodu kreskowego.
• Ostrzeżenie o przekroczeniu definiowanego progu zadłużenia wobec danego dostawcy. Podgląd długu wobec danego dostawcy.
• Obsługa zamówień własnych z możliwością ich częściowego rozliczania i modyfikowania.
• Rejestr zamówień do dostawców na towary i usługi, które są lub których nie ma w magazynie.
• Zamówienia z symbolami i nazwami towarów dostawcy
• Import pozycji z zamówienia. Wystawianie dokumentu potwierdzenia zamówienia. Zakup towaru na podstawie wystawionego wcześniej zamówienia
• Blokada zamówienia (blokada ręczna lub automatyczna)
• Kontrola rozrachunków - ostrzeżenia o zaleganiu z płatnością przez danego klienta, ostrzeżenia o ewentualnym przekroczeniu limitu kredytu w momencie realizacji zamówienia
• Blokada zamówienia do danego dostawcy (blokada ręczna lub automatyczna)
• Stanu realizacji zamówień

Współpraca z zagranicą

RAKS SQL oferuje szerokie możliwości dla firm, które współpracują z kontrahentami odbiorcami lub dostawcami po za granicami kraju. System wyposażony jest we wszystkie niezbędne dokumenty takie jak WNT, WDT, faktury eksportowe, faktura zakupu w walucie, tax-free, SAD, możliwość prowadzenia kasy w walucie.

Dzięki możliwości wprowadzenia dodatkowych kosztów do dokumentu WNT łatwo można wyliczyć cenę późniejszej sprzedaży towaru np. do faktury zakupu można doliczyć koszt transportu czy rozładunku (nie jest konieczne tworzenie dodatkowego rozrachunku do dokumentu, koszty doliczą się do ceny końcowej). Ponadto system pozwala na wystawianie i rozliczanie dokumentów w walutach obcych.

Kluczowe możliwości:

• Faktura eksportowa, Wewnątrz wspólnotowa faktura VAT – WDT (FE, WDT)
• Korekta faktury eksportowej, Faktura – WDT
• Faktura wewnętrzna VAT – WNT
• Faktura zakupu w walucie
• Transakcje trójstronne (WDT-T, WNT-T)
• Zamówienia walutowe

EDI

System RAKS SQL wyposażony jest w funkcjonalność, która umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów. Elektroniczna Wymiana Dokumentów (ang. Electronic Data Interchange - EDI) jest technologią obiegu i wymiany dokumentów w transporcie, bankowości, administracji, produkcji, handlu, usługach bezpośrednio między aplikacjami partnerów handlowych. Systemy EDI, stanowią centralną część światowego rynku elektronicznego, umożliwiają szybszą, tańszą i dokładniejszą elektroniczną wymianę informacji, niż w przypadku systemów opartych na dokumentach papierowych.

Magazyn

RAKS SQL daje możliwość prowadzenia wielu magazynów, wystawiania wszystkich typów dokumentów przychodowych i rozchodowych, zarządzania zapasami: kontrola zalegania towarów i terminu przydatności, ostrzeganie o wyczerpaniu lub nadmiernych zapasach, parametryzacja towarów, obsługa kodów kreskowych, możliwość prowadzenie prostej produkcji. Dodatkowo automatycznie mogą być generowane zamówienia i uzupełnianie stanów magazynowych na podstawie wykonanej przez system analizy towarów.

Kluczowe możliwości:

• obsługa wielu magazynów,
• możliwość przypisania każdego magazynu do niezależnej filii przedsiębiorstwa,
• pełna kontrola składowania towaru w poszczególnych lokalizacjach,
• podział towaru na rozmiary,
• kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności,
• ostrzeganie o wyczerpaniu lub o nadmiernych zapasach,
• korekta stanu magazynu za pomocą remanentu,
• ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych.
• Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku
• Pełna obsługa dokumentów magazynowych
• Prosty i zautomatyzowany proces wystawiania dokumentów
• Korekta stanu magazynu za pomocą remanentu oraz korekty remanentu
• Ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych realizowana w postaci dokumentów: PZ, WZ, przemieszczeń towarów między magazynami: MMP, MMR; przesunięć wewnętrznych: PW, RW oraz korekt magazynu
• Możliwość wprowadzenia towaru do magazynu na podstawie dokumentu PZ bez podania numeru faktury zakupu, która może być uzupełniona później
• Możliwość wydania towaru na podstawie wystawionego dokumentu WZ bez podania numeru Faktury VAT, która może być uzupełniona później. Kojarzenie WZ – tek z fakturami podczas wystawiania dokumentu sprzedaży
• Pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów)
• Kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności towaru. Ostrzeganie o wyczerpaniu zapasów
• Możliwość kontroli przepływu towarów w ujęciu chronologicznym
• Ostrzeganie o przekroczeniu zapasów minimalnych oraz maksymalnych w magazynie
• Niezależna od magazynu kasa i oferta handlowa (ceny sprzedaży)
• Możliwość szybkiego wyboru kontrahenta według nazwy skróconej, numeru NIP lub kodu kreskowego
• Możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO, według wskazanej dostawy oraz z dowolnej lokalizacji
• Możliwość dostosowania wyglądu wyświetlanych tabel (ukrywanie kolumn, zamiana kolumn miejscami, wyróżnianie kolumn poprzez przesuwanie ich w specjalne nieprzesuwalne miejsce, sortowanie, grupowanie, sumy wartości kolumn, sumy pośrednie) do potrzeb użytkownika. Zapamiętywanie ustawień dla użytkownika
• Proste i szybkie wyszukiwanie informacji poprzez różnego rodzaju filtry i ustawienia w programie. Grupowanie danych wg nagłówka wybranych kolumn
• Eksport danych do pliku tekstowego oraz pliku XML. Tworzenie wzorców księgowań oraz rozksięgowanie dokumentów.
Możliwość prowadzenia elastycznej polityki cenowo-rabatowej

Produkcja

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji dotyczących produkcji planowanej, produkcji w toku i produkcji wykonanej. System wspiera użytkowników w procesie wyceny produkcji oraz prowadzenia gospodarki magazynowej. Integracja z pozostałymi elementami systemu RAKS SQL zapewnia optymalne zarządzanie całym przedsiębiorstwem dostarczając na bieżąco aktualnych informacji np. z zakresu gospodarki materiałowej czy finansów.

Moduł umożliwia:

• zarządzanie produkcją poprzez kontrolę wykorzystanych zasobów,
• nadawanie numerów serii oraz terminów przydatności dla partii produkcyjnych,
• identyfikację użytych zasobów przy powstawaniu wyrobów,
• pełną integrację z pozostałymi modułami systemu.

Program składa się z czterech części:

• zasoby produkcyjne (ludzie, maszyny),
• techniczne przygotowanie produkcji (technologie),
• planowanie produkcji (zlecenia i zadania produkcyjne),
• realizacja produkcji (wyliczanie produkcji, gospodarka magazynowa, rejestracja kart pracy).

Wprowadzenie zasobów oraz technologii jest opcjonalne, dzięki czemu użytkownik może obsłużyć również produkcję pod zlecenie wg indywidualnych potrzeb odbiorców.

Środki trwałe

Moduł ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację i umarzanie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Moduł pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań. Naliczanie amortyzacji odbywa się metodą liniową lub metodą degresywną, w oparciu o definiowalne stawki amortyzacyjne. Wykorzystanie programu RAKS SQL Środki Trwałe wraz z programem finansowo-księgowym w pełni rozwiązuje zagadnienia ewidencji i ruchu środków trwałych w przedsiębiorstwie.

Kadry i Płace

Moduł Kadry i Płace stanowi kompletny i w pełni zintegrowany system składający się ze wszystkich niezbędnych elementów oraz z efektywnych rozszerzeń wspomagających i usprawniających codzienną pracę pracowników działów kadr i rachuby płac. Gwarantuje dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwala na wprowadzanie własnych formuł wyliczania składników płac. Zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik.

Analizy finansowe

Moduł Analizy Finansowe RAKS SQL to zaawansowane narzędzie wspomagające pracę działów kontrolingu, księgowości i finansów we wszystkich podmiotach gospodarczych, niezależnie od branży, formy własności bądź formy prawnej. Program powstał we współpracy z najlepszymi w Polsce specjalistami od finansów i rachunkowości, audytorami i biegłymi rewidentami. Pozwala na łatwe i szybkie tworzenie różnego typu analiz, zestawień i raportów w oparciu o gotowe wzorce. System daje możliwość tworzenia budżetów, planowania dlugookresowego i bieżącej kontroli realizacji budżetów. Jednocześnie moduł jest narzędziem, które daje użytkownikowi możliwość sporządzania indywidualnych specjalizowanych analiz finansowych opartych o dane zarejestrowane w części księgowej systemu RAKS SQL.

CRM

CRM stanowi nowe podejście w dziedzinie zarządzania, które integrując działania w zakresie sprzedaży, realizacji zamówień oraz oferowania usług koordynuje i jednoczy wszystkie etapy interakcji z konsumentem. Celem CRM jest zbudowanie lojalności oraz zdefiniowanie „wartości” każdego klienta za pomocą ciągłego pozyskiwania i odpowiedniego wykorzystania dostępnych informacji. CRM to stały proces otwierania się firmy na swoich klientów, proces, którego celem jest zwiększanie zysku firmy.

Serwis Prawny dla Księgowych (VGK)

RAKS SQL to jedyny w Polsce zintegrowany system informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem, którego integralnym elementem jest Serwis Prawny dla Księgowych. Z myślą o komforcie pracy, a przede wszystkim bezpieczeństwie podejmowanych codziennie decyzji dostarczamy Państwu pełną i zawsze aktualną bazę prawną z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Autorem Serwisu jest firma Wolters Kluwer Polska, która tworzy najpopularniejszą w kraju bazę prawną LEX.

Serwis Prawa Pracy (SPPiU)

RAKS SQL to jedyny w Polsce zintegrowany system informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem, którego integralnym elementem jest Serwis Prawa Pracy. Moduł gwarantuje szybki i niezawodny dostęp do obowiązujących przepisów, komentarzy i orzecznictwa. Stanowi istotne wsparcie dla osób realizujących w firmach zadania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorem Serwisu jest firma Wolters Kluwer Polska, która tworzy najpopularniejszą w kraju bazę prawną LEX. Każdy Użytkownik Serwisu może zadawać pytania specjalistom. Opracowaną przez eksperta odpowiedź otrzymuje w ciągu 7 dni roboczych. Udzielane odpowiedzi (wraz z informacją o stanie prawnym) znajdują się w publikacji i są na bieżąco aktualizowane.

Inne produkty firmy