Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Doradztwo podatkowe dla firm polskich i zagranicznych
ksiegowosc.org id33303 00.00 PLN 5 5

Doradztwo podatkowe dla firm polskich i zagranicznych

Podgląd

Doradztwo podatkowe dla firm polskich i zagranicznych

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi ksiegowosc.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

A-Tax Consulting - Zwrot VAT z UE

Kościuszki 33
67-100 Nowa Sól
lubuskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel. : 68 458 21 11
e-mail: atax@op.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Doradztwo podatkowe dla firm polskich i zagranicznych

Formy doradztwa podatkowego realizowane przez A-Tax Consulting:

 • porady podatkowe,
 • opinie podatkowe,
 • indywidualne interpretacje podatkowe - sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji,
 • informacje o obowiązujących przepisach polskiego i unijnego prawa podatkowego,
 • opracowania tematyczne,
 • odwołania od decyzji pokontrolnych,

Zakres czasowy usług doradztwa:

 • doradztwo stałe - na podstawie podpisanej umowy o współpracy stałej ,
 • doradztwo jednorazowe - na podstawie umowy jednorazowej.

Zasady wyceny doradztwa jednorazowego.

Wycena każdej usługi jest dokonywana indywidualnie.

Po przedstawieniu przez klienta, zgodnie z poniższą procedurą, problemu podatkowego, i ustaleniu zakresu porady podatkowej, proponujemy opcjonalnie :

 • wynagrodzenie kwotowe, ustalane z góry, lub
 • wynagrodzenie wg stawki godzinowej.

Pamiętaj, że zazwyczaj sporządzenie dobrej jakościowo porady podatkowej jest procesem a nie czynnością jednorazową. W procesie tym powinna aktywnie uczestniczyć osoba, która zleca wykonanie takiej porady, udzielając rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących sytuacji, do której odnosi się jej zapytanie. Ponadto, wstępny opis tej sytuacji, sporządzony przez pytającego, powinien być maksymalnie szcegółowy i jednoznaczny - pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych rozważań nie odnoszących się do istoty zapytania. Nawet niewielki brak precyzji w opisie sytuacji może skutkować uzyskanniem porady, która de facto nie będzie odpowiedzią na faktycznie zaistniałą sytuację, lecz tylko na sytuację podobną do zaistniałej. Reasumując - jeżeli chcesz otrzymać rzetelną poradę podatkową odnoszącą się do sytuacji, o którą faktycznie pytasz, to muisisz wykonać określoną pracę intelektualną  a także  współpracować w trakcie procesu sporządzania porady.

Procedura świadczenia usług jednorazowego doradztwa podatkowego

 • firma zainteresowana uzyskaniem porady przesyła maila, w którym przedstawia problem i formułuje pytania,
 • mail musi zawierać nazwę i adres firmy,
 • jeżeli przedstawiony problem wymaga dalszego sprecyzowania, zadajemy klientowi dodatkowe pytania,
 • po ustaleniu zakresu tematycznego porady podajemy jej wycenę,
 • klient, który akceptuje wycenę, przelewa wynagrodzenie na rachunek bankowy naszej firmy,
 • po otrzymaniu przelewu, lub maila potwierdzającego złożenie przelewu, udzielamy porady w formie maila
 • termin wykonania usługi - od 1 do 10 dni roboczych, w zależności od stopnia skomplikowania problemu
 • jeżeli z analizy problemu podatkowego wyniknie, że naszym zdaniem konieczne jest złożenie do Ministra Finansów wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, nasza porada, poza udzieleniem zgodnej z naszą najlepszą wiedzą odpowiedzi na pytania klienta, zawiera także taką sugestię. W takim przypadku, jeżeli klient zleci nam sporządzenie wniosku, który będzie dotyczył wyłącznie problemu podatkowego objętego zakresem udzielonej mu porady, zastosujemy 50% upust od normalnej ceny sporządzenia takiego wniosku.
Pliki do pobrania

Inne produkty firmy