Szkolenie Dodaj szkolenie

Podatek u źródła - uregulowania prawa krajowego, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Konwencji Modelowej OECD po jej aktualizacji w 2010 r.

490 PLN 490+VAT
Cena*:
490 zł + VAT za jedną osobę
450 zł + VAT za dwie lub więcej osób z firmy

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO

Majkowska Anita
Telefon: (022) 543 17 75
Fax: (022) 543 17 87
E-mail: anita.majkowska@bdo.pl

Program szkolenia

1. Międzynarodowe prawo podatkowe a wspólnotowe prawo podatkowe:
• umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawo wspólnotowe
• współpraca państw członkowskich w sprawach podatkowych a współpraca międzynarodowa
• wymiana informacji podatkowych
• konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych
• postępowanie w celu zwalczania szkodliwej konkurencji podatkowej

2. Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
• międzynarodowe podwójne opodatkowanie
• istota i funkcje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
• budowa umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
• znaczenie ich ratyfikacji

3. Uregulowania wewnętrznego prawa podatkowego:
• pojęcie rezydenta
• miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i umowie modelowej OECD
• pojęcie nierezydenta uzyskującego dochody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• rezydent oraz nierezydent w przykładach

4. Znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła:
• Pojęcie
• warunki formalne (przykładowe wypełnienie wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji)
• obowiązek posiadania certyfikatu i skutki jego braku

5. Opodatkowanie zysków zakładów- działalność prowadzona przez nierezydenta na terytorium RP:
• pojęcie zakładu
• ustalanie zysków zakładu
• przykłady zakładów i rozliczania ich zysków
• zakład budowlany
• zakład a problem cen transferowych
• agent zależny
• zakład/oddział
• rozliczenia między zakładem a centralą
• moment powstania zakładu podatkowego

6. Opodatkowanie zakładu, innych dochodów, dochodów przedsiębiorcy – zasady rozdzielania kategorii dochodów.

7. Opodatkowanie odsetek

• Definicja odsetek na gruncie KM OECD I kodeksu cywilnego
• Zasady opodatkowania odsetek wg UPIT, UCIT i KM OECD
• Zwolnienie od opodatkowania odsetek podatkiem u źródła
• Cash pooling a podatek u źródła od odsetek
• Pochodne instrumenty finansowe a podatek u źródła

8. Opodatkowani należności licencyjnych
• Definicja należności licencyjnych
• Prawa autorskie i prawa pokrewne
• Prawo własności przemysłowej
• Opodatkowanie należności za programy komputerowe
• Zasady opodatkowania na gruncie UCIT, UPIT, KM OECD
• Zwolnienie od opodatkowania podatkiem u źródła

9. Opodatkowanie świadczeń niematerialnych

10. Opodatkowanie dywidend (umorzenia udziałów i akcji, likwidacja osoby prawnej, wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie oraz podział jednostek gospodarczych):
• zryczałtowane opodatkowanie dywidend w świetle prawa krajowego
• opodatkowanie dywidend z uwzględnieniem postanowień o unikaniu podwójnego opodatkowania
• wpływ dyrektywy o spółkach – matkach i spółkach – córkach na opodatkowanie dywidend.

11. Przykładowe wypełnienie dokumentów związanych z wypłatą należności za granicę:
• przedstawienie stanu faktycznego;
• wypełnienie deklaracji podatkowych;
• wypełnienie informacji przekazywanych nierezydentowi.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podczas szkolenia omówimy m.in. międzynarodowe prawo podatkowe a wspólnotowe prawo, metody unikania podwójnego opodatkowania- zasady stosowania, opodatkowanie zysków zakładów – działalność prowadzoną przez nierezydentów na terytorium RP , opodatkowani e odsetek i należności licencyjnych, a także opodatkowanie dywidend.
W czasie zajęć przedstawimy przykład y praktyczne związane z pobieraniem podatku u źródła.

Prowadzący

Ewelina Lelito - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów z zakresu Doradztwa Podatkowego organizowanych przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2007 roku związana z BDO, obecnie Senior Tax Consultant i Trener BDO z zakresu cen transferowych, podatku CIT, międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w szczególności w zagadnieniach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatku u źródła, zakładu podatkowego, dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych. Autorka wielu publikacji w Gazecie Prawnej, Przeglądzie Podatkowym, Biuletynie Podatki i Rachunkowość BDO, Biuletynie Spółek Giełdowych BDO oraz współautorka Komentarza do podatku dochodowego od osób prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach podatkowych, samorządowym kolegium odwoławczym oraz kancelariach doradztwa podatkowego.
Termin:

10.10.2011 - 10.10.2011

Adres:

Kraków

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

BDO Sp. z o.o.

Postępu 12
02-676 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi ksiegowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF
24.10.2011 - 29.11.2011 Warszawa

Nabycie kontroli i zasad konsolidacji jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (Grupy kapitałowe)
15.12.2011 - 16.12.2011 Kraków