Wydarzenia i targi Dodaj wydarzenie

Ceny Transferowe 2018 / 2019 – aspekty praktyczne / zmiany / wypełnianie CIT – TP

13 września 2018 Warszawa Konferencje


Organizator:

LTCA II sp. z o.o.

Adres:

Miodowa 1
00-080 Warszawa
mazowieckie, Polska


Dane kontaktowe:

Adres:

nie podano nie podano / nie podano
00-001 Warszawa
mazowieckie, PolskaDane kontaktowe:

https://akademialtca.pl/Akademia LTCA logo
 

Ceny Transferowe 2018 / 2019
– aspekty praktyczne / zmiany / wypełnianie CIT – TP

 

TERMIN

13.09.2018

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych w świetle regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2017 r., w tym w szczególności w aspekcie identyfikacji transakcji, zakresu dokumentacji oraz problematyki analiz benchmarkingowych.

Podczas konferencji omówione zostaną ponadto planowane rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych, które mają wejść w życie od 2019 r.

Mając na uwadze zbliżający się termin na sporządzenie dokumentacji i wypełnienie obowiązków informacyjnych, jednym z elementów konferencji będzie szczegółowe omówienie zasad wypełniania formularza CIT – TP oraz zasad składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji.

ADRESACI KONFERENCJI

Konferencja adresowana jest w szczególności do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych.
 

PROGRAM KONFERENCJI
 

CZĘŚĆ I – PROWADZĄCY: Marcin Zarzycki
 

I. Ceny Transferowe 2017/2018 – obowiązki dokumentacyjne / kontrole.

1. Identyfikacja obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

 • Nowelizacja regulacji w zakresie cen transferowych na poziomie międzynarodowym (OECD, BEPS) oraz ich implementacja do polskiego porządku prawnego.
 • Zwiększenie progu procentowego dla ustalania powiązań kapitałowych (do 25 %).
 • Nowy limit podmiotowy - 2 mln EUR.
 • Limity podmiotowe  dla podatników rozpoczynających działalność oraz spółek osobowych.
 • Obowiązek sporządzenia dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu.

2. Identyfikacja transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym

 • Rozszerzenie pojęcia „transakcji” – inne zdarzenia.
 • Nowe limity transakcyjne – transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty).
 • Sposoby ustalania limitu – ustalenie prawidłowej wartości transakcji.
 • Omówienia problemu grupowania transakcji - interpretacja ogólna Ministra Finansów.

3. Obowiązki dokumentacyjne – dokumentacja local file

 • Forma oraz zakres dokumentacji local file
 • Omówienie poszczególnych elementów dokumentacji:
 • Możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów.
 • Obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji.

4. Obowiązki dokumentacyjne – dokumentacja master file

 • Podmioty zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej.
 • Pojęcie grupy podmiotów powiązanych – stanowisko organów skarbowych, a Wytyczne OECD.
 • Omówienie poszczególnych elementów dokumentacji master file:
 • Możliwość wykorzystania zagranicznych dokumentacji grupowych – obowiązek dostosowania do obowiązujących przepisów.

5. Kontrole z zakresu cen transferowych

 • Najnowsze statystyki i wyniki z przeprowadzonych kontroli.
 • Jak przygotować się do kontroli z zakresu cen transferowych – wskazówki praktyczne, rola defense file.
 • Ograniczenie odpowiedzialności zarządu i służb finansowo – księgowych w zakresie cen transferowych – wskazówki praktyczne.
   

CZĘŚĆ II – PROWADZĄCY: Grzegorz Niebudek
 

II. Analizy benchmarkingowe i obowiązki sprawozdawcze – zasady wypełniania CIT-TP.

1. Analizy benchmarkingowe

 • Analiza benchmarkingowa jako element dokumentacji local file.
 • Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.
 • Elementy analizy porównawczej, źródła danych porównawczych oraz sposoby przeprowadzenia analizy.
 • Opis zgodności, a analiza danych porównawczych.

2. CIT – TP – nowe formularze / zasady wypełniania.

 • Podmioty zobowiązane do złożenia CIT-TP.
 • Nowy formularz CIT-TP.
 • Wyjaśnienia Ministra Finansów w zakresie danych i informacji zawartych w formularzu.
 • Termin na złożenie formularza – 30 września.
 • Uzupełnienie formularza CIT-TP na przykładzie.

3. Pozostałe obowiązki sprawozdawcze

 • Obowiązek złożenia oświadczenia o spełnieniu obowiązku sporządzania dokumentacji (jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia, termin)
 • Raportowanie według krajów (country – by country) - podmioty zobowiązane do raportowania, CBC-P/CBC-R, wyjaśnienia Ministra Finansów, termin na złożenie.
   

CZĘŚĆ III - PROWADZĄCY: Anna Kubicz
 

III. Rewolucyjne zmiany w cenach transferowych planowane od 2019 r.

1. Ujednolicone definicje i pojęcia

 • Cena transferowa – rozszerzenie pojęcia (wynagrodzenie, wynik, finansowy lub wskaźnik finansowy) wpływ definicji na sposób określenia wynagrodzenia w transakcjach wewnątrzgrupowych.
 • Powiązania rodzinne, nie tylko krajowe – konieczność identyfikacji powiązań rodzinnych również w spółkach zagranicznych.
 • Ocena faktycznej zdolność wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji – rozszerzenie katalogu podmiotów powiązanych.

2. Nowe progi dokumentacyjne

 • Zmiana sposobu określania progów dokumentacyjnych wartość transakcji.
 • Transakcje objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji – zasady grupowania i określania limitów poszczególnych rodzajów transakcji.
 • Nowe progi dla dokumentacji Master file.
 • Transakcje zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji - transakcje niestanowiące przychodu lub kosztu podatkowego.
 • Nowe limity dla transakcji (raje podatkowe, umowy spółki, umowy wspólnego przedsięwzięcia).

3. Zasady ustalania ceny rynkowej

 • Marża 5% dla transakcji dotyczących usług o niskiej wartości dodanej – jakie warunki musi spełnić transakcja żeby organ odstąpił od określania wysokości narzutu.
 • Pożyczki wewnątrzgrupowe – kiedy organ nie będzie kwestionował wysokości oprocentowania.
 • Nowe przepisy w zakresie technik wyceny, innych metod, korekt cen transferowych.

4. Nowe elementy dokumentacji cen transferowych

 • Nowe elementy dokumentacji local file/master file – ułatwienia, czy utrudnienia dla podmiotów powiązanych?
 • Rozszerzenie obowiązku sporządzania analiz benchmarkingowych.
 • Analiza benchmarkingowa, a analiza zgodności warunków transakcji – różnice w sporządzaniu, kiedy sporządzać benchmarking, a kiedy analizę zgodności.
 • Pożyczki wewnątrzgrupowe i usługi o niskiej wartości dodaje bez obowiązku sporządzania analizy benchmarkingowej.

5. Obowiązki raportowania

 • Wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia, odpowiedzialność osób uprawnionych do reprezentacji.
 • Raportowanie do Szefa KAS - informacja o cenach transferowych (TP-R), obowiązek przekazania master file.

6. Uprawnienia organów podatkowych do kwestionowania zasadności realizacji transakcji wewnątrzgrupowych, badanie zdolności kredytowej.


KOSZT UCZESTNICTWA

450 PLN + 23% VAT

Szkolenia już od 3 osób.

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w zajęciach konferencyjnych.
 • Materiały konferencyjne.
 • Certyfikat uczestnictwa w konferencji.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie konferencji.

GODZINY KONFERENCJI

Konferencja odbywa się w godzinach: 10:00-16:00

TRENERZY

 • MARCIN ZARZYCKI, Partner Zarządzający  Kancelarii LTCA, Doradca Podatkowy
 • ANNA KUBICZ, Partner Kancelarii LTCA, Ceny transferowe
 • GRZEGORZ NIEBUDEK, Partner Zarządzający Kancelarii LTCA, Adwokat/ Doradca Podatkowy

MIEJSCE KONFERENCJI

Centrum Warszawy
 

KONTAKT I REJESTRACJA >>>

 • Wydrukuj stronę