Artykuł Dodaj artykuł

Na rynku hipotek i inwestycji ciągle bardzo dobrze, pomimo kryzysu

Z wyników zebranych przez Związek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) wynika, że popyt na produkty hipoteczne i inwestycyjne jest wciąż bardzo wysoki.

Z wyników zebranych przez Związek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) wynika, że popyt na produkty hipoteczne i inwestycyjne jest wciąż bardzo wysoki. Wartość kredytów hipotecznych udzielonych w III kwartale za pośrednictwem ZFDF1 wyniosła ponad 4,42 mld PLN. Bardzo dobre wyniki doradcy osiągnęli również w sektorze inwestycji. Wartość sprzedanych produktów inwestycyjnych wyniosła ponad 2,6 mld PLN i była o ponad 31% wyższa niż w II kwartale.

Na rynku hipotek wciąż bardzo dobrze

Mimo zawirowań w gospodarce i wprowadzania ograniczeń w przydzielaniu kredytów hipotecznych, wartość udzielonych w III kwartale przez 13 firm członkowskich ZFDF (bez DK Notus) wyniosła aż 4,42 mld PLN. W sumie, w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2011 roku doradcy udzielili kredytów hipotecznych na łączną kwotę 12,94 mld PLN.

Krzysztof Barembruch, Prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, A-Z Finanse: Wyniki prezentowane przez członków ZFDF dowodzą, że wbrew różnym trudnościom i zmiennemu otoczeniu, firmy zrzeszone w ZFDF wciąż bardzo dobrze sobie radzą. Mimo wprowadzenia rekomendacji T i ograniczeń w programie Rodzina na Swoim, wyniki za III kwartał prezentują się nadal bardzo dobrze. Najbliższe miesiące powinny przynieść utrzymanie się podobnego poziomu.

Piotr Morawiec, ZFDF, Wiceprezes Zarządu Doradcy 24: Miesiące minionego kwartału na rynku kredytów hipotecznych wydają się okresem stabilizacji. Wobec wszechobecnych doniesień o możliwości wystąpienia kryzysu, wielu klientów wstrzymuje się z decyzją o zakupie mieszkania i zaciągnięciu dużego zobowiązania finansowego. Nie bez wpływu na decyzje potencjalnych kredytobiorców pozostają znaczne wahania naszej waluty, choć odsetek kredytów mieszkaniowych w złotówkach to dziś jedynie około 20% udzielanego portfela. Rynek kredytów hipotecznych pozostaje niezmiennie obszarem o dużym potencjale. W III kwartale łączny stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych osiągnie poziom bliski 300 mld złotych, a liczba czynnych umów przekroczy 1,6 mln. Mimo tego stosunek zadłużenia z tytułu wspomnianych kredytów do produkcji PKB naszego kraju nadal znacznie odbiega od średniej w Unii Europejskiej. Wielu uczestników rynku, w tym pośredników finansowych, ma tego świadomość i planuje wziąć czynny udział w rozwijającym się obszarze biznesu.

Aleksandra Łukaszewicz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZFDF, prezes HB Doradcy Finansowi: Na rynku kredytów hipotecznych miało miejsce kilka istotnych ruchów. Przede wszystkim odczuwalne są sierpniowe zmiany w programie „Rodzina na swoim”, które spowodowały spadek dostępności mieszkań. W związku z tym, we wrześniu zaobserwowaliśmy mniejszą liczbę transakcji objętych tym programem niż w poprzednich miesiącach. Wśród banków widać narastającą niechęć do kredytów walutowych. Oferta we franku szwajcarskim jest już mocno ograniczona, a odsetek udzielanych w tej walucie kredytów znikomy. W przypadku kredytów udzielanych w euro można mówić o zaostrzaniu polityki. Symptomem tego zjawiska jest wycofywanie się gracza z najatrakcyjniejszą dotychczas ofertą na rynku z oferowania w ogóle kredytów walutowych. O kilka punktów bazowych wzrósł WIBOR, ale zrekompensowały to obniżki marż kredytów w złotych. W efekcie, obecnie na rynku jest kilka instytucji z marżą poniżej 1%. Jest to dobry moment do refinansowania kredytów w złotych sprzed kilku lat, kiedy oferta była znacznie gorsza. Pomimo tych zmian, wśród gospodarstw domowych nadal zauważamy chęć realizowania potrzeb mieszkaniowych.

Tabela 1: Wartość kredytów hipotecznych udzielonych za pośrednictwem firm zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego w III kwartale 2011 roku (w mln PLN). Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

Wartość wypłaconych KREDYTÓW HIPOTECZNYCH w II kwartale 2011 roku (w mln PLN)
Lp. Nazwa firmy I kwartał 2011 r. II kwartał 2011 r. I i IIkwartał 2011 r.
1 Open Finance 1812 1808 3620
2 Expander 520 687 1207
3 Home Broker 447,415 535,472 982,887
4 Aspiro S.A. 340 426 766
5 Money Expert 252,3 324,71 577,01
6 Powszechny Dom Kredytowy S.A. 257,24 274,249 531,489
7 Doradcy24 148,5 177,3 325,8
8 Gold Finance 82,619 108,47 191,089
9 Grupa A-Z Finanse 91,5 96,1 187,6
10 Credit House Polska 47,74 41,3 89,04
11 Real Finance 17 21 38
Razem: 4016,31 4499,601 8515,915
Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

Znacznie lepiej w inwestycjach

Równie dobre nastroje panują w sektorze inwestycji. Ich wartość wzrosła o ponad 31% w stosunku do II kwartału i w konsekwencji wyniosła 2,66 mld PLN. Łącznie w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. dziewięć firm członkowskich ZFDF sprzedało produkty inwestycyjne za łączną sumę 12,94 mld PLN.

Maciej Kossowski, członek Zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego, Prezes Wealth Solutions: Wzrost inwestycji w ostatnim kwartale to wynik bardzo dużych przecen na rynkach kapitałowych. W sierpniu i we wrześniu mieliśmy do czynienia z dużymi spadkami cen akcji, które sprawiły, że zakupy na giełdzie stały się niezmiernie atrakcyjną formą inwestowania środków. Z obawy przed wahaniami na parkiecie, Polacy chętnie inwestują swoje środki w instrumenty o bezpiecznym charakterze, np. obligacje, bony skarbowe czy fundusze inwestycyjne lokujące swoje środki w tych aktywach. Spora część inwestorów z myślą o uzyskaniu ponadprzeciętnych stóp zwrotu umieszcza swoje środki w produktach alternatywnych. Bardzo dobrym przykładem takich inwestycji jest rynek win, który oprócz możliwości uzyskania wysokiego zysku, jest dość bezpiecznym instrumentem inwestycyjnym, odpornym na zawirowania gospodarek światowych. Przypuszczam, że ostatni kwartał 2011 przyniesie kolejne wzrosty na rynku inwestycji, gdyż jak pokazuje historia, ostatnie dwa miesiące roku to na giełdach czas silnych wzrostów. Zatem pewnie wiele osób będzie chciało wykorzystać ten okres do pomnożenia swoich środków.

Tabela 2: Wartość produktów inwestycyjnych sprzedanych za pośrednictwem członków Związku Firm Doradztwa Finansowego w III kwartale 2011 roku (w mln PLN).

Wartość wypłaconych PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH w III kwartale 2011 roku (w mln PLN)
Lp. Nazwa firmy I kwartał II kwartał III kwartał I, II i III kwartał 2011
1 Open Finance 1574,000 1708,000 2576,000 5858,000
2 Home Broker 32,324 33,301 38,592 104,217
3 Wealth Solutions 39,518 39,061 5,765 84,344
4 Expander 20,000 20,000 16,000 56,000
5 Real Finance 13,000 14,000 17,000 44,000
6 Grupa A-Z Finanse 10,100 7,300 5,300 22,700
7 Gold Finance 2,638 1,540 1,020 5,198
8 Money Expert 1,300 0,900 0,500 2,700
9 Doradcy 24 0,500 1,000 0,700 2,200
Razem: 1 693,380 1 825,102 2 660,877 6 179,359
Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

Dane sprzedażowe ZFDF z poprzednich kwartałów dostępne są pod adresem:
www.zwiazek-doradcow.org

Podobne artykuły