Artykuł Dodaj artykuł

Wyższe limity, to więcej mieszkań i wyższa dopłata

Wzrost dostępności mieszkań w programie „Mieszkanie dla Młodych”, to główny skutek zmian limitów cen. Oznacza to wzrost podaży, wyższą dopłatę, ale możliwy także wzrost cen nieruchomości.

Logo Dom Kredytowy NotusWzrost dostępności mieszkań w programie „Mieszkanie dla Młodych”, to główny skutek zmian limitów cen. Oznacza to wzrost podaży, wyższą dopłatę, ale możliwy także wzrost cen nieruchomości.

Nowe limity cen ustalone zostały dla 15 województw. Tylko w województwie pomorskim zmieniają się one z 3 miesięcznym przesunięciem. W pozostałych lokalizacjach nowe limity obowiązują o 1 kwietnia i będą ważne przez 6 najbliższych miesięcy. Średnia zmiana dla wszystkich lokalizacji, to wzrost o 1,54%. Oznacza to, że średnio o tyle będzie wyższa otrzymywana dopłata do wkładu własnego oraz o tyle może być wyższa maksymalna cena nabywanej nieruchomości.

Rekordowe wzrosty…

W ramach każdego województwa możemy dokonać podziału terytorialnego na 3 dodatkowe kategorie – stolica województwa lub siedziba sejmiku, gminy sąsiadujące ze stolicą lub siedzibą sejmiku oraz pozostałe gminy w województwie. Oznacza to, w sumie zmiany cen aż w 45 lokalizacjach. Od 1 kwietnia limity wzrosły aż w 33 obszarach, a tylko w dwóch lokalizacjach się nie zmieniły. Spośród stolic województw Największy wzrost limitu odnotowano w Rzeszowie (5,65%), Poznaniu (5,40%), Warszawie (4,47%) i Wrocławiu (4,39%). Poszukujący nieruchomości w gminach sąsiadujących ze stolicami województw, największe powody do zadowolenia mają mieszkańcy wielkopolskiego (wzrost o 8,39%), podlaskiego (4,86%) i lubelskiego (4,66%). W kategorii pozostałych gmin w województwie, limity wzrosły w najwyższym stopniu także w wielkopolskim (8,39%), lubelskim (5,95%) i podlaskim (5,95%).

… i niewielkie spadki

Mimo iż w większości lokalizacji limity wzrosły, to powodów do zadowolenia nie mają mieszkańcy Łodzi. Spośród dużych miast, jest to praktycznie jedyne miasto, gdzie limity w tak dużym stopniu spadły, gdyż są niższe aż o 2,67% w porównaniu z minionym okresem. Co prawda limit obniżył się także w Bydgoszczy i Toruniu, ale tam zmiana jest niewielka, bo tylko o 0,56%. Duży spadki limitów zanotowaliśmy także w województwie lubuskim, gdzie obniżeniu uległy one dla wszystkich gmin z wyłączeniem Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry. W gminach sąsiadujących z tymi miastami o 3,22%, a w pozostałych na terenie województwa lubuskiego aż o 6,70%

Kluczowe stolice województwa

Warto jednak pamiętać, że w praktyce najważniejsze z punktu widzenia programu MDM są limity w stolicach województw. Wynika to głównie z ograniczenia dostępnych mieszkań tylko do rynku pierwotnego. W związku z tym, że rynek deweloperski koncentruje się tylko na dużych miastach oznacza to, że w praktyce osoby zainteresowane otrzymaniem dopłaty i skorzystaniem z MDM muszą poszukiwać nieruchomości w dużych miastach.

Zmiana ceny i dopłaty

Limity w programie MDM wpływają nie tylko na zakwalifikowanie mieszkania do programu, ale także na wysokość samej dopłaty. Jest ona wyliczana, jako iloczyn wskaźnika przeliczeniowego oraz powierzchni nieruchomości, ale nie więcej niż 50 metrów kwadratowych oraz 10 lub 15 procent w zależności od tego, czy osoba ubiegająca się o kredyt ma na utrzymaniu dzieci czy też nie.

Istotna data rejestracji

O zakwalifikowaniu mieszkania do programu, a także o wysokości dopłaty decyduje data rejestracji wniosku. Jeśli wniosek kredytowy został złożony przed 1 kwietnia, wówczas zastosowanie mają limity obowiązujące w I kwartale. Jednak, jeśli z ubieganiem się o kredyt poczekaliśmy do 1 kwietnia, to w większości miast wzrósł poziom otrzymywanej dopłaty w MDM nawet o kilka procent.

Możliwy wzrost cen?

Podwyższenie limitu MDM może niestety rodzić także negatywne skutki. Wyższa dopuszczalna cena może skłonić wielu deweloperów do podwyższenia cen oferowanych lokali. Będzie to jednak oddziaływać nie tylko na osoby ubiegające się o dopłatę MDM, ale także na tych nabywców, którzy nie mogą lub nie chcą finansować zakupu nieruchomości kredytem z dopłatami.

    II kwartał 2014
Województwo Gmina Zmiana Limit ceny Wskaźnik
przeliczeniowy
dolnośląskie m. Wrocław 4,39% 4 983,55  4 530,50
gminy sąsiadujące ze
stolicą województwa
1,05% 4 365,08 3 968,25
pozostałe -3,07% 3 746,60 3 406,00
kujawsko-pomorskie m. Bydgoszcz -0,56% 4 414,85 4 013,50
m. Toruń -0,56% 4 414,85 4 013,50
gminy sąsiadujące ze
stolicą województwa
-0,56% 4 020,23
3 654,75
pozostałe -0,57% 625,60 3 296,00
lubelskie m. Lublin 0,94% 4 270,38 3 882,16
gminy sąsiadujące ze
stolicą województwa
4,66% 3 730,66 3 391,51
pozostałe 7,42% 3 190,94 2 900,85
lubuskie m. Gorzów Wlkp. 0,00% 4 251,50 3 865,00
m. Zielona Góra 0,00% 4 251,50 3 865,00
gminy sąsiadujące ze
stolicą województwa
-3,22% 3 960,83 3 600,75
pozostałe -6,70% 3 670,15 3 336,50
łódzkie m. Łódź -2,67% 4 897,20 4 452,00
gminy sąsiadujące ze
stolicą województwa
-1,74% 4 368,38 3 971,25
pozostałe -0,53% 3 839,55  3 490,50
małopolskie m. Kraków 2,44% 5 013,80 4 558,00
gminy sąsiadujące ze
stolicą województwa
2,44% 4 679,40 4 254,00
pozostałe 2,44% 4 345,00 3 950,00
mazowieckie m. Warszawa 4,47% 6 126,90 5 569,91 
gminy sąsiadujące ze
stolicą województwa
1,20% 4 457,51 4 052,28
pozostałe 1,20% 3 714,59 3 376,90
opolskie m. Opole 0,14% 4 213,00  3 830,00
gminy sąsiadujące ze
stolicą województwa
0,15% 4 043,60 3 676,00
pozostałe 0,16% 3 874,20 3 522,00
podkarpackie m. Rzeszów 5,65% 4 337,30 3 943,00
gminy sąsiadujące ze
stolicą województwa
4,86% 3 856,88 3 506,25
pozostałe 3,86% 3 376,45 3 069,50
podlaskie m. Białystok 1,38% 4 283,40 3 894,00 
gminy sąsiadujące ze
stolicą województwa
3,45% 4 002,35 3 638,50
pozostałe 5,95% 3 721,30 3 383,00
pomorskie m. Gdańsk Zmiana
nastąpi
1 lipca
5 682,05 5 165,50
gminy sąsiadujące ze
stolicą województwa
5 171,93
4
4 701,75
pozostałe 661,80 4 238,00
śląskie m. Katowice 0,15% 4 702,50 4 275,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 0,15% 4 291,10 3 901,00
pozostałe 0,16% 3 879,70 3 527,00
świętokrzyskie m. Kielce 0,25% 4 549,15 4 135,59
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 0,80% 3 716,23 3 378,39
pozostałe 0,80% 3 096,86 2 815,33
warmińsko-mazurskie m. Olsztyn 2,72% 4 859,25 4 417,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 0,46% 4 246,83 3 860,75
pozostałe -2,42% 3 634,40 3 304,00
wielkopolskie m. Poznań 5,40% 5 907,00 5 370,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 8,39% 5 029,20 4 572,00
pozostałe 8,39% 4 191,00 3 810,00
zachodniopomorskie m. Szczecin 3,68% 4 499,00 4 090,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 1,93% 4 206,95 3 824,50
pozostałe 0,00% 3 914,90 3 559,00

Źródło: BGK, obliczenia własne


Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane, jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

Podobne artykuły