ksiegowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Punkty gastronomiczne nie będą mogły korzystać z 5% stawki VAT

Ministerstwo Finansów 24 czerwca 2016 r. rozstrzygnęło jak właściwie określać towary, które powinny być objęte obniżoną stawką VAT.

Ministerstwo Finansów 24 czerwca 2016 r. rozstrzygnęło jak właściwie określać towary, które powinny być objęte obniżoną stawką VAT.

W prawidłowym określeniu obowiązującej stawki VAT przedsiębiorcom pomoże Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Ministerstwo wskazuje, czy dana czynność gastronomiczna będzie zaliczana do klasy PKWiU 10.85 (Gotowe posiłki i dania), czy do działu PKWiU 56 (Usługi związane z wyżywieniem). Podstawowym kryterium jest jednak określenie, czy dany produkt jest zaliczany do bezpośredniego spożycia od razu po zakupieniu, czy też mówimy o produkcie np. zamrożonym i przygotowanym do sprzedaży itp.

Na właściwą klasyfikację nie będzie miała wpływu sprzedaż produktów w zestawach ani czynniki takie jak: dostępność naczyń i sztućców w punktach sprzedaży, przeznaczenie produktów do spożycia na miejscu bądź na wynos, występowanie w punktach sprzedaży stolików i krzeseł, umiejscowienie punktów sprzedaży w miejscach ogólnodostępnych, obecność toalet i szatni, klimatyzacja czy ogrzewanie. Ministerstwo odnosi się zatem do okoliczności, które dotychczas w praktyce interpretacyjnej (organów i sądów) stanowiły podstawę rozstrzygnięcia merytorycznego.

Nowe rozporządzenie Ministerstwa wskazuje, że posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które przeznaczone są do bezpośredniego spożycia nie mogą korzystać z 5% stawki VAT, gdyż nie klasyfikują się do PKWiU 10.85.1 (Gotowe posiłki i dania). Zostają one opodatkowane 8% stawką podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek VAT. A do wyjątków wskazanych w tej pozycji załącznika zastosowanie znajdzie 23% stawka VAT.

Wydanie interpretacji ogólnej nie nakazuje określonego zachowania, tym samym podatnicy mogą inaczej interpretować przepisy i bronić swoich racji, tym niemniej w praktyce za taką interpretacją podążają organy podatkowe w swoich indywidualnych rozstrzygnięciach. Jeśli jednak jakiś przedsiębiorca dotychczas realizował obowiązki zgodnie z dokonaną wykładnią Ministerstwa lub był przekonany o takim rozwiązaniu, będzie teraz mógł to zrobić bez obaw. Interpretacja ogólna zabezpiecza bowiem podatników w zakresie, w jakim przy wystąpieniu wskazanego stanu faktycznego, podatnik zastosował się do takiej interpretacji. Tym niemniej należy zauważyć, iż wydanie interpretacji ogólnej ma w tym wypadku ograniczyć stosowanie niższej stawki przez podatników, a tym samym powinno pośrednio wpływać na wyższą cenę dla ostatecznego konsumenta.