Artykuł Dodaj artykuł

Faktoring a kredyt i leasing okiem przedsiębiorców

Blisko 90% przedsiębiorców zbadanych podczas 13. fali badania Bibby MSP Index deklaruje, że zna pojęcie faktoringu, a 11%, że z niego obecnie korzysta (wzrost o 2,4 punktów procentowych w stosunku do 12. fali badania). 

Blisko 90% przedsiębiorców zbadanych podczas 13. fali badania Bibby MSP Index deklaruje, że zna pojęcie faktoringu, a 11%, że z niego obecnie korzysta (wzrost o 2,4 punktów procentowych w stosunku do 12. fali badania). Ankietowani zestawiając najpopularniejsze formy finansowania uplasowali faktoring za leasingiem, funduszami unijnymi oraz pożyczkami.

<p>  <strong>Blisko 90% przedsiębiorc&oacute;w zbadanych podczas 13. fali badania Bibby MSP Index deklaruje, że zna pojęcie faktoringu, a 11%, że z niego obecnie korzysta (wzrost o 2,4 punkt&oacute;w procentowych w stosunku do 12. fali badania). Ankietowani zestawiając najpopularniejsze formy finansowania uplasowali faktoring za leasingiem, funduszami unijnymi oraz pożyczkami.</strong></p> <p>  <img alt="Faktoring a kredyt i leasing okiem przedsiębiorców" src="http://www.rachunkowosc.org/img/art/2017_07/74628/0_upload_a810bb4f75.jpg" style="width: 250px; height: 187px; float: right;" />Podczas badania Bibby MSP Index przedsiębiorcy por&oacute;wnali trzy narzędzia finansowania &ndash; kredyt, leasing i faktoring. Analiza odpowiedzi przedsiębiorc&oacute;w wskazuje, że faktoring ceniony za najmniejszą biurokrację, możliwość szybkiego uzyskania środk&oacute;w oraz brak wymogu dodatkowych zabezpieczeń. Z kolei najniższą ocenę wśr&oacute;d trzech ocenianych narzędzi finansowych otrzymał za koszty finansowe pozyskania środk&oacute;w. Zdaniem badanych faktoring jest na drugim miejscu, zaraz za leasingiem, pod względem łatwości pozyskania tego źr&oacute;dła finansowania, a także konkurencyjności oferty na rynku.</p> <p>  <em>Zestawiając ze sobą faktoring, leasing i kredyt należy pamiętać, aby zwr&oacute;cić szczeg&oacute;lną uwagę na charakterystykę danego źr&oacute;dła finansowania. Ponad 58% przebadanych przedsiębiorc&oacute;w podczas Bibby MSP Index deklaruje, że korzysta z pożyczki bankowej, a prawie 48% ankietowanych z leasingu. Przedsiębiorcy, kt&oacute;rym brakuje got&oacute;wki częściej szukają możliwości zdobycia środk&oacute;w finansowych w pożyczce lub leasingu niż faktoringu</em> &ndash; komentuje Jerzy Dąbrowski Dyrektor Generalny Bibby Financial Services.</p> <p>  Zdaniem prawie 80% ankietowanych faktoring poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa, a ponad 72% uważa, że skraca r&oacute;wnież czas oczekiwania na got&oacute;wkę. Blisko 70% badanych stwierdziło, że faktoring ogranicza ryzyko udzielania kredyt&oacute;w handlowych odbiorcom firmy. Działania faktora według ponad 65% badanych mają r&oacute;wnież wpływ na zmniejszenie pracochłonności obsługi należności, ale r&oacute;wnież dyscyplinują dłużnik&oacute;w firmy i zmniejszają jej zapotrzebowanie na źr&oacute;dła finansowania bez wzrostu zadłużenia.</p> <p>  <em>Przedsiębiorcy decydujący się na faktoring mają gwarancję pozyskania środk&oacute;w od swoich klient&oacute;w, dzięki czemu otrzymują należności w terminie i nie muszą martwić się o przyszłość swojego przedsiębiorstwa</em> &ndash; dodaje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services.</p> <p>  Ponad połowa przedsiębiorc&oacute;w korzystających z faktoringu ceni sobie w tej formie finansowania jakość obsługi, a prawie 54% r&oacute;wnież tempo obsługi i reakcji na zlecenie. Ponad 23% badanych dostrzega w faktoringu źr&oacute;dło finansowania, kt&oacute;re wyr&oacute;żnia się łatwym kontaktem z przedstawicielami firmy, a 14% ankietowanych zwraca uwagę na dodatkowe doradztwo faktora.&nbsp;</p>

Podczas badania Bibby MSP Index przedsiębiorcy porównali trzy narzędzia finansowania – kredyt, leasing i faktoring. Analiza odpowiedzi przedsiębiorców wskazuje, że faktoring ceniony za najmniejszą biurokrację, możliwość szybkiego uzyskania środków oraz brak wymogu dodatkowych zabezpieczeń. Z kolei najniższą ocenę wśród trzech ocenianych narzędzi finansowych otrzymał za koszty finansowe pozyskania środków. Zdaniem badanych faktoring jest na drugim miejscu, zaraz za leasingiem, pod względem łatwości pozyskania tego źródła finansowania, a także konkurencyjności oferty na rynku.

Zestawiając ze sobą faktoring, leasing i kredyt należy pamiętać, aby zwrócić szczególną uwagę na charakterystykę danego źródła finansowania. Ponad 58% przebadanych przedsiębiorców podczas Bibby MSP Index deklaruje, że korzysta z pożyczki bankowej, a prawie 48% ankietowanych z leasingu. Przedsiębiorcy, którym brakuje gotówki częściej szukają możliwości zdobycia środków finansowych w pożyczce lub leasingu niż faktoringu – komentuje Jerzy Dąbrowski Dyrektor Generalny Bibby Financial Services.

Zdaniem prawie 80% ankietowanych faktoring poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa, a ponad 72% uważa, że skraca również czas oczekiwania na gotówkę. Blisko 70% badanych stwierdziło, że faktoring ogranicza ryzyko udzielania kredytów handlowych odbiorcom firmy. Działania faktora według ponad 65% badanych mają również wpływ na zmniejszenie pracochłonności obsługi należności, ale również dyscyplinują dłużników firmy i zmniejszają jej zapotrzebowanie na źródła finansowania bez wzrostu zadłużenia.

Przedsiębiorcy decydujący się na faktoring mają gwarancję pozyskania środków od swoich klientów, dzięki czemu otrzymują należności w terminie i nie muszą martwić się o przyszłość swojego przedsiębiorstwa – dodaje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services.

Ponad połowa przedsiębiorców korzystających z faktoringu ceni sobie w tej formie finansowania jakość obsługi, a prawie 54% również tempo obsługi i reakcji na zlecenie. Ponad 23% badanych dostrzega w faktoringu źródło finansowania, które wyróżnia się łatwym kontaktem z przedstawicielami firmy, a 14% ankietowanych zwraca uwagę na dodatkowe doradztwo faktora. 

Podobne artykuły