ksiegowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenie: Podatek CIT 2018/2019

Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych zmian w zakresie CIT, jak również planowanych zmian na 2019 r. Szczególną uwagę poświęcimy kluczowym zmianą w 2018 r., tj. tematyce ograniczeń w zakresie zaliczania wydatków do KUP czy wydzielenia źródeł przychodów. W dalszej części omówimy ciągle zmieniające się przepisy w cenach transferowych. Końcowo, wskażemy jakie zmiany czekają nas w 2019 r.  

Akademia LTCA logo
 

Podatek VAT 2018/2019

TERMIN

28.09.2018

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych zmian w zakresie CIT, jak również planowanych zmian na 2019 r. Szczególną uwagę poświęcimy kluczowym zmianą w 2018 r., tj. tematyce ograniczeń w zakresie zaliczania wydatków do KUP czy wydzielenia źródeł przychodów. W dalszej części omówimy ciągle zmieniające się przepisy w cenach transferowych. Końcowo, wskażemy jakie zmiany czekają nas w 2019 r.

Podczas szkolenia, prowadzący przedstawią zmiany podatkowe wskazane w programie szkolenia, jak również wskażą najnowsze podejścia praktyczne i interpretacyjne organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która pozwoli na bezpieczne rozliczenie podatkowe.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się rozliczeniem podatkowym w firmie, jak również dla kadry menadżerskiej odpowiadającej za finanse spółki.


PROGRAM SZKOLENIA
 

I. Najważniejsze zmiany w CIT w 2018 r. wraz z omówieniem najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych w tym zakresie.

 • Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
 • Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
 • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
 • Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych
 • Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
 • Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
 • Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności
 • Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
 • Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).
 • Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.
 • Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.
 • Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.
 • Specjalne strefy ekonomiczne w 2018 r.
 • Inne zmiany – np. publikacja danych największych podatników, zmiany w zakresie zwolnień w PIT, jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN, likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

II. Ceny transferowe – omówienie zmian obowiązujących od 2017 r. (m. in. progi dokumentacyjne, zakres dokumentacji, odpowiedzialność).
 

III. Ceny transferowe – omówienie planowanych zmian na 2019 r. w szczególności:

 • Podniesienie progów dokumentacyjnych.
 • Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji i złożenie oświadczenia.
 • Ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne w przypadku dokumentacji grupowej.
 • Ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD.
 • Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń, tzw. safe harbours.
 • Kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej.
 • Warunki stosowania korekty cen transferowych.
 • Nowoczesne raportowanie cen transferowych.
 • Inne zmiany od 2019 r.

IV. Planowane zmiany w CIT 2019 r. (na etapie projektów)

 • Ulga na „złe długi” w CIT.
 • Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu z tytułu zaliczek na poczet sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej.
 • Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości.
 • Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek.
 • Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej.
 • Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o publicznym udostępnieniu informacji dotyczącej otrzymanych darowizn.
 • Podwyższenie kwoty przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
 • Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł.
 • Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym.
 • Zmiana terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/ przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • Zniesienie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika oraz małoletnich dzieci.

V. Planowane zmiany w CIT 2019 r. (na etapie założeń)

 • Nowa ulga dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową.
 • 9% stawka podatku CIT.
 • Wprowadzenie zasady zaliczenia do KUP jedynie 50% wydatków związanych z używaniem samochodów służbowych.
 • Podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości  samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.
 • Możliwość obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy.
 • Możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytułem wkładu do spółki.
 • Jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym.

VI. Omówienie bieżących zagadnień związanych z przychodami i kosztami podatkowymi

 • Przychody podatkowe – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych:
 • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
 • zaliczki i przedpłaty a przychód,
 • przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
 • przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
 • przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
 • przychody z tytułu refakturowania,
 • zasady dotyczące korygowania przychodów.
 • Koszty podatkowe – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych:
 • definicja kosztów uzyskania przychodów, koszty bezpośrednie oraz pośrednie, rozliczanie kosztów w czasie,
 • moment rozpoznania kosztu w ujęciu rachunkowym i podatkowym,
 • dokumentowanie poniesionych wydatków – podejście organów podatkowych w zakresie dokumentowania usług niematerialnych.
 • korygowanie kosztów podatkowych.
 • Zagadnienia praktyczne z zakresu CIT (świadczenia na rzecz pracowników, reprezentacja i reklama, różnice kursowe, samochody w działalności).
 • Podatek u źródła (m.in. zakres przedmiotowy, usługi niematerialne, bilety lotnicze, certyfikaty rezydencji, obowiązki informacyjne).

VII. Odpowiedzialność spółki i kardy zarządzającej oraz służb za rozliczenia podatkowe z zakresu CIT (Ordynacja podatkowa / KKS) oraz sposoby jej ograniczenia.

VIII. Najnowsze interpretacje organów podatkowych i orzeczenia sądów administracyjnych z zakresu CIT i PIT.

 

KOSZT UCZESTNICTWA

450 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

GODZINY SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w godzinach: 10:00-16:00

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 • GRZEGORZ NIEBUDEK Partner Zarządzający Kancelarii LTCA Doradca Podatkowy

MIEJSCE KONFERENCJI

Centrum Warszawy
 

KONTAKT I REJESTRACJA >>>