Artykuł Dodaj artykuł

III filar systemu emerytalnego: IKZE, IKE, PPE – co wybrać?

Aby odkładać środki na przyszłą emeryturę, można wybrać IKE, IKZE lub PPE albo korzystać ze wszystkich tych opcji jednocześnie. Pieniądze, w przeciwieństwie do składek płaconych na ZUS, nie leżą bezczynnie, ale są inwestowane i w ten sposób pomnażane.

III filar systemu emerytalnego: IKZE, IKE, PPE – co wybrać?Aby odkładać środki na przyszłą emeryturę, można wybrać IKE, IKZE lub PPE albo korzystać ze wszystkich tych opcji jednocześnie. Pieniądze, w przeciwieństwie do składek płaconych na ZUS, nie leżą bezczynnie, ale są inwestowane i w ten sposób pomnażane.

Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Pracownicze Programy Emerytalne wykorzystują do pomnażania gromadzonych środków różne narzędzia finansowe. Mogą to być np. depozyty bankowe, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia inwestycyjne na życie, rachunek maklerski, dobrowolne fundusze emerytalne.

Dostęp do środków w IKE, IKZE i PPE

Środki gromadzone na IKE oraz IKZE są łatwo dostępne. Z IKE można wypłacić w dowolnym momencie część lub całość sumy, z IKZE – tylko wszystkie pieniądze naraz. Chcąc wypłacić pieniądze z PPE (ze składek podstawowych lub dodatkowych) przed spełnieniem warunków wypłaty, należy wypowiedzieć udział w programie emerytalnym. Wówczas środki są zwracane. Procedury z tym związane mogą trwać nawet kilka miesięcy.

Maksymalna wysokość rocznych wpłat

Maksymalną roczną kwotę, którą można wpłacić na poszczególne konta w III filarze emerytalnym, określa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W 2018 roku to:

  • na IKE – 13329 złotych,
  • na IKZE – 5331,60 złotych,
  • na PPE – 19993,50 złotych.

Kwoty te publikowane są na przełomie października i listopada na kolejny rok w formie obwieszczenia ministra.

Ulgi podatkowe w IKE, IKZE i PPE

Zaletą IKE oraz IKZE jest to, że gromadzone oszczędności nie są obłożone tzw. podatkiem Belki (od dochodów kapitałowych). Roczne składki na IKZE można odliczyć od dochodu.

Na PPE zyskuje pracodawca – obniża podstawę opodatkowania, a składka podstawowa na PPE nie wlicza się do podstawy ustalenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Co wybrać, by zwiększyć swoją emeryturę?

Kluczowy jest wybór konkretnych narzędzi do pomnażania kapitału. Można zdecydować się na bezpieczniejsze opcje gwarantujące mniejszy zysk (np. depozyty bankowe) lub inwestycje obarczone ryzykiem, ale z prognozowanym większym zyskiem (np. fundusze inwestycyjne).

Wybierając IKE, IKZE czy PPE, należy zwrócić uwagę na dostępność gromadzonych środków, opłaty związane z prowadzeniem tych kont oraz na zachęty podatkowe związane z tymi produktami. Ofertę warto wybrać wedle indywidualnych preferencji i po dokładnym zapoznaniu się z warunkami umowy.

Podobne artykuły