Artykuł Dodaj artykuł

Bezpłatne webinarium: Koncepcja controllingu w firmie produkcyjnej - studium przypadku

Celem webinarium jest przedstawienie koncepcji controllingu w firmie produkcyjnej. Na przykładzie przedstawimy proces planowania i budżetowania oraz zakres informacyjny który został przyjęty do analizy prognozowania sprzedaży, zyskowności produktów i wykonania projektów.

Celem webinarium jest przedstawienie koncepcji controllingu w firmie produkcyjnej. Na przykładzie przedstawimy proces planowania i budżetowania oraz zakres informacyjny który został przyjęty do analizy prognozowania sprzedaży, zyskowności produktów i wykonania projektów.

Adresaci:

Webinarium kierowane jest do: Działu Controllingu; Działu Finansowego; Zarządu; Managerów; Działu Informatyki; do osób odpowiedzialnych za controlling w produkcji, logistyce i w innych obszarach przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Program:

1.
Proces planowania i budżetowania w firmie produkcyjnej.
2. Funkcjonalny model umożliwiający przygotowanie planu i budżetu zarówno w ujęciu wartościowym jak i ilościowym umożliwiający w efekcie analizę planu i jego wykonania w wielu perspektywach.
3. Zarządzanie procesem planowania jest wspierane przez system w zakresie terminowości i kompletności przygotowania danych.
4. Prezentacja i dystrybucja przygotowanych danych za pośrednictwem raportów i wskaźników dostarczanych bezpośrednio do odbiorców.
5. Zarządzanie kosztami pośrednimi w odniesieniu do centrów ich powstawania.

Termin:

7 grudnia 2012 roku, godz. 10.00-10.45, (po zakończeniu webinarium, jeszcze przez pół godziny będzie można zadawać pytania prowadzącemu).

Prowadzący:

Robert Klingiert, Senior Consultant, Dział Systemów Controllingowych

Uczestnictwo: Udział jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Podobne artykuły